Objednávky

V prípade, že potrebujete zobraziť staršie objednávky, môžete použiť nasledovné tlačidlo.

Číslo objednávky

Predmet objednávky

Suma

Súvisiaca zmluva

Prijatá / Vystavená dňa

Dodávateľ / Odberateľ

582023

spracovanie technickej štúdie stavby "Pripojenie lokality bytovej zástavby Dúbrava na cestu III/2058-geodetické zameranie územia

830

22.05.2023

Geodézia Sever s.r.o., Raková

IČO:51101092

Skip to content