Organizácie

V obci pôsobia niektoré významné spolky a organizácie.

Jednou z najstarších je Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý bol založený v roku 1925. Za dobu svojho pôsobenia sa mnohokrát podieľal aj na významných zásahoch.

Jednota dôchodcov Slovenska základná organizácia Rudina vznikol v roku 2007 na podnet predsedníčky Okresného výboru Jednoty dôchodcov Slovenska, pani Nadeždy Behúňovej. Členské schôdze klubu mávajú zábavnú formu.

V obci pôsobí aj Slovenský zväz záhradkárov základná organizácia Rudina, Súkromné lesy pozemkové spoločenstvo, URBÁR Rudina pozemkové spoločenstvo  a nezisková organizácia Senion, n.o. – zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, ktorý sa nachádza na peknom mieste mimo hlavnej cesty v blízkosti lesa, ale v štrukturálne veľmi dobre dostupnom prostredí. V zariadení sa nachádza 25 nadštandardných izieb.

Komplexnú občiansku vybavenosť obce potom dopĺňa Materská škola Nezábudka, Základná škola Rudina, farský úrad a rôzne súkromné spoločnosti.

Skip to content