Projekty

Riešenie migračných výziev v obci Rudina

Cezhraničná spolupráca

Združenie mesta a obcí Dolných Kysúc

Ostatné projekty - dokumenty

Odbornými učebňami k premene tradičnej školy na modernú

Plagát Premena tradičnej školy na modernú ZŠ Rudina

Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Rudina

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území Dolných Kysúc

Projekt Kamerový systém obce Rudina

Skip to content