Triedením recyklovateľného odpadu vznikajúceho v domácnostiach výrazne prispievame k ochrane životného prostredia, spätnému využitiu druhotných surovín a k minimalizácii odpadu ukladaného na skládky komunálneho odpadu, čo vedie k znižovaniu plôch zavezených odpadom.

Od roku 2010 majú povinnosť všetky obce a mestá na Slovensku zabezpečiť separovaný zber štyroch druhov odpadov (plasty, kovy, sklo a papier). V roku 2013 k týmto zložkám odpadov pribudol aj biologicky rozložiteľný odpad (BRO).

Zber papiera 10.09.2021 – piatok

Vážení občania, v piatok 10.09.2021 sa v našej obci uskutoční "ZBER PAPIERA". Rozpis a čas zberu v prílohe ...
Čítať Viac

Zber papiera v obci

Vážení občania, zber papiera v obci sa uskutoční dňa 17. októbra 2019. Bližšie informácie v priloženom letáku.  ...
Čítať Viac