Jesenný zber

Vážení občania,

Obecný úrad oznamuje, že v sobotu 14. októbra 2023 bude prebiehať v našej obci jesenný zber. Zberný dvor bude otvorený v čase od 8:00 – do 12:00 hodiny, kde môžete odovzdať nebezpečný odpad a objemný odpad.

Odovzdať môžete :

  • obaly obsahujúce nebezpečné látky – obalom sa rozumie vyprázdnený obal (sudy, plechovice, bandasky a iné) v ktorých boli farby, rozpúšťadlá, lieh a pod.),
  • kyseliny, zásady a rozpúšťadlá (acetón a pod.) aj kvapalné farby s rozpúšťadlom,
  • všetky lepidlá, farby, tuhé, tekuté, vodou riediteľné,
  • nábytok, skrine, sedačky, matrace, toalety a umývadlá.
Skip to content