Oznam o jarnom zbere objemných odpadov 2024

Vážení občania, Obecný úrad Rudina oznamuje občanom, že bude vykonaný jarný zber objemných odpadov, drobného stavebného odpadu, elektroodpadu a olejov. Kontajnery budú pristavené v piatok 1.3.2024 za Materskou školou pri Muštárni. Odpad môžte odovzdať v piatok v čase od 9:00 – 12:00 hodiny a aj v sobotu 2.3.2024 v čase od 8:00 – 12:00 hodiny. Odpad do kontajnerov sa bude ukladať podľa usmernenia pracovníkom OcÚ Rudina. UPOZORNENIE: Nemôžte odovzdať azbest a materiály z azbestu, ktoré sa radia do skupiny nebezpečných odpadov a pneumatiky.

Skip to content