História

K 31. decembru 2021 mala obec 1814 obyvateľov. Súčasným starostom obce je PhDr. Marián Hutyra. V obecnom zastupiteľstve pracuje 9 poslancov. Od decembra 2006 má obec svoj erb.

Obec Rudina leží na severovýchodnom okraji pohoria Javorníky v doline Janinského potoka nad jeho ústím do rieky Kysuca. Svojou rozlohou 627 ha patrí k stredne veľkým obciam regiónu. Zväčša zalesnený chotár obce je pahorkatinného, po okrajoch vrchovinného rázu a tvoria ho treťohorné horniny s nadmorskou výškou 350 – 560 m. Má hnedé lesné pôdy. Odlesnené je len okolie obce. Pre obec je charakteristická potočná radová zástavba v dĺžke takmer 3 km okolo Janinského potoka. S obcou je veľmi dobré dopravné spojenie, ako železničnou, tak aj cestnou dopravou. Po železnici je Rudina vzdialená od Kysuckého Nového Mesta 3 km a od Žiliny 7 km. Z obce do Kysuckého Nového Mesta pravidelne premáva autobusová doprava, odkiaľ sa môže cestujúci ďalej prepraviť smerom na Žilinu alebo Čadcu.

Ako trvalo osídlená dedina vznikla najneskôr na prelome 13. a 14. storočia. V rodinnom mene Rugyna sa spomína v r. 1359, r. 1364 Rudzina, r. 1506 ako Veľká Rudina (Maior Rudina) a v r. 1522 ako Horná Rudina (Felso Rudina). Do konca stredoveku patrila zemianskym rodinám Rudinský a Čičkán z Rudiny. Neskôr patrila budatínskemu panstvu a len menšia časť zemanom Ordódy. V r. 1658 tu boli 4 sedliacke a 17 želiarskych usadlostí a panský mlyn. V r. 1850 mala obec 627 slovenských katolíckych obyvateľov. Zaoberali sa prevažne poľnohospodárstvom, chovom oviec, drevorubačstvom a drotárstvom. V r. 1950 sa z chotára Rudiny odčlenila bývalá osada Rudinka.

Prvá železničná zastávka bola zriadená pri strážnom domčeku č. 133, ale keďže obyvatelia Rudiny nepodporili vo voľbách do peštianského snemu kandidatúru slúžneho Hajdína z Kysuckého Nového Mesta, dal tento zástavku zrušiť a obyvatelia chodili do Brodna. Železničná zástavka bola v Rudine obnovená v r. 1952.

Počas prvého sčítania ľudí, v roku 1784, mala obec 61 domov a 448 obyvateľov. V roku 1828 mala už 88 domov a 672 obyvateľov.

Skip to content