Voľby

Voľby do Európskeho parlamentu

Informácie o voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2024

Voľby prezidenta SR

Informácie o voľbách prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024

Voľby do NR SR 2023

Informácie o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023

Voľby 2022

Informácie o voľbách do orgánov samosprávy obcí a voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

Referendum 2023

Informácie o referende v roku 2023

Voľby sú pravidelne sa opakujúci proces, ktorým sa v demokratických krajinách obsadzujú verejné funkcie. Občania si vo voľbách vyberajú politických zástupcov, ktorí ich potom reprezentujú po určité volebné obdobie.

www.volbysr.sk

Webový portál v správe Štatistického úradu Slovenskej republiky

Skip to content