Voľby do NR SR 2023

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do NR SR 2023

VOĽBY NR SR 2023 – Poskytnutie informácií dotknutým osobám o spracovaní osobných údajov

VOĽBY NR SR 2023 – volebný okrsok

VOĽBY NR SR 2023 – delegovanie člena a náhradníka do VK

VOĽBY NR SR 2023 – Vydanie hlasovacieho preukazu

Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do NR SR v roku 2023

Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácia pre voliča

Skip to content