Voľby do Európskeho parlamentu

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu

Informácie pre voliča

Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu

Doručenie oznámenia o delegovaní člena

Oznam – vydanie hlasovacieho preukazu

Skip to content