Objednávky 2023

Číslo objednávky/ sken objednávky

Predmet objednávky

Suma

Súvisiaca zmluva

Prijatá / Vystavená dňa

Dodávateľ / Odberateľ

PD stavebné úpravy ZŠ

9000,00

27.12.2023

PRIMA PROJEKT-SK s.r.o., Žilina, IČO:48290882

zemné práce v  obci

340,00

22.12.2023

Pavol Malík, Cesta do Rudiny 2262, IČO:33685266

oprava televízneho káblového rozvodu v obci

320,00

22.12.2023

VARES s.r.o. B.Bystrica, IČO:31635709

publikácia DHZ 100 rokov dobrovoľného hasičstva Dolných Kysúc

500,00

22.12.2023

Juraj Štefuň GEORG, Žilina, IČO:30577225

oprava dorozumievacieho zariadenie 10BJ

110,00

21.12.2023

Ing. Viliam Rojko, Žilina, IČO:14231085

výmena lampy VO

323,49

14.12.2023

TES elektro s.r.o., Žilina, IČO:36368890

DHZ záchranársky batoh s náplňou

150,00

13.12.2023

SLOVAMED s.r.o., Šamorín, IČO:46829954

didaktické pomôcky MŠ Rudina

490,00

12.12.2023

UNIKOR trade s.r.o.m Ľubochňa, IČO:52391990

oprava HP LJ1160 tlačiarne OcÚ

120,00

11.12.2023

COPY SERVIS Šmehyl, Snežnica 337, IČO:37622498

podsedák,penové obrazce MŠ Rudina

160,00

11.12.2023

Pebecon s.r.o., Košice, IČO:51796767

vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie hodnoty pozemkov 

320,00

11.12.2023

Ing.Katarína Brezániová, Podhorie 86, IČO:37906518

stavebné úpravy - komíny OcÚ

3890,00

08.12.2023

DORGAST s.r.o., Rudina 101, IČO:44799331

vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP z fondu malých projektov

1000,00

08.12.2023

Ing. Zuzana Schreiber, Žiina, IČO:54154685

komplexne poradenstvo a odborná pomoc pri VO 

600,00

07.12.2023

EVMI,s.r.o., Varín, IČO:46702130

čistiaci stroj pre ZŠ Rudina 

1670,00

06.12.2023

T.T.SERVIS, Zvolen, IČO:33305102

oprava prístrešku muštárne

230,00

04.12.2023

KRAAL s.r.o., Kysucké N.Mesto, IČO:31609660

soľ posypová 1 t

204,00

04.12.2023

SAMS-BAT,s.r.o., Žilina,IČO:31610749

didaktické pomôcky pre MŠ Rudina

1294,00

04.12.2023

STIEFEL EUROCART, Bratislava, IČO:31360513

drť posypová 5 t

130,00

30.11.2023

UNIPAL KNM, Štúrova 1305, Kys.Nové Mesto, IČO:36383171

montážna plošina

29.11.2023

TES elektro, s.r.o., Žilina, IČO:36368890

dovoz kameniva

680,00

27.11.2023

Pavol Malík, Cesta do Rudina 2262, IČO:33685266

zemné práce pri MŠ, futbal.ihrisku

690,00

27.11.2023

Pavol Malík, Cesta do Rudiny 2262, IČO:33685266

didaktické pomôcky pre MŠ

476,00

27.11.2023

Kocjak invest, s. r. o., Praha, IČO:06484883

on-line produkt Smernice pre obce 

240,00

22.11.2023

Verlag Dashofer vydavateľstvo, IČO:35730129

darčekové poukazy, víno+balenie pre podujatie "Naši jubilanti"

1040,00

20.11.2023

BRAMIZA s.r.o., Rudina 447, IČO:51282569

papierové vrecia 20 ks

25,08

20.11.2023

LUMAX,s.r.o., Senec, IČO:36675148

služby krtkovania - čistenie šachty pri MŠ

240,00

14.11.2023

Služby DODO Jozef Kopták, Nesluša, IČO:34591958


doplnenie 1 ks verejného osvetlenia v obci

690,38

14.11.2023

TES elektro s.r.o.,Žilina, IČO:36368890

vodomerná šachta, vodomerná zostava Hawle (cintorín)

713,40

10.11.2023

Jozef Jánošík, Cesta do Rudiny, IČO:30546834

projektor k interaktívnej tabuli MŠ 

486,30

09.11.2023

LIGHNET,s.r.o. Kys. N. Mesto, IČO:47770597

plastová skladovacia nádrž PN3,5 pre hasičskú zbrojnicu

840,00

06.11.2023

UPT,s.r.o. Žilina, IČO:50642090

deratizačné služby MŠ Rudina kuchyňa

150,00

06.11.2023

DERATO Ján Štajer, Dolný Kubín

dovoz,odvoz, požičanie valec

184,20

06.11.2023

RAMIRENT s. r. o., Žilina

paplóny 22 ks pre MŠ

409,20

06.11.2023

LOMETKA, v.o.s. Radoľa, IČO:31581617

dovoz kameňa

510,00

02.11.2023

Pavol Malík, Cesta do Rudina, IČO:33685266

prezentácia obce v TM VKÚ+skladaná mapa

468,00

31.10.2023

VKÚ Harmanec, Kynceľová 54, IČO:46747770

skriňa 1200x600x2700mm pre MŠ

468,00

30.10.2023

Drevokom Slovakia, s. r. o. Čičava, IČO:47136201

výmena 2 ks svietidiel v obci MT, DMT,plošina

576,00

30.10.2023

TES elektro, s. r. o. Žilina, IČO:36368890

správu z obhliadky stavby-statika na objekt RD č. 55

660,00

30.10.2023

GF-STATIK s.r.o., Žilina IČO:43911498

vyhotovenie GP na určenie vlast.práv, porealizačné zameranie vodovodu

600,00

26.10.2023

GEO-PROJ s.r.o., Čadca IČO:53154002

pracovné kalendáre 23 ks (OcÚ, MŠ, SOcU)

59,55

26.10.2023

REPRE s.r.o., Bratislava, IČO:35810122

servis interaktívnej tabule MŠ Rudina

30,00

25.10.2023

LIGHTNET s. r. o., Kys. N. Mesto, IČO:47770597

servis a údržba multifunkčného zariadenia pre SOcU stavebný úrad 

250,00

25.10.2023

Marián Šmehýl COPYSERVIS, Snežnica 337, IČO:37622498

daňové tlačivá pre DzN platné od 1. 9. 2023

18,00

18.10.2023

Ing. Zsolt Marczibal CONNECT, Kráľov Brod, IČO:1764429

strešné okná pre 10 BJ Rudina

5718,00

18.10.2023

ANT-Trade SK, s.r.o., Oščadnica 1920 IČO:52257703

výmena strešných okien na 10BJ Rudina

1800,00

18.10.2023

Adrián Melicher, Rudinská 138, IČO: 41981855

aktualizácia softweru pre jedáleň MŠ RUdina

57,60

17.10.2023

SOFT-GL, spol.  s r.o., Košice, IČO:36182214

predstavenie pre MŠ Rudina na Deň materských škôl

330,00

17.10.2023

Gajja Promotion hause s. r. o., Košice IČO:51001390

evidenčný list používateľa knižnice 50 ks

17,45

17.10.2023

Štatistické a evidenčné vydavateľstvo, B.Bystrica

PD vrátane rozpočtu, inžinierska činnosť "Stavebné úpravy ZŠ Rudina"

21600,00

04.10.2023

PRIMA PROJEKT-SK s.r.o., Žilina, IČO:48290882

projekčné a inžinierske práce pre zníženie energetickej náročnosti MŠ Rudina

7560,00

04.10.2023

STUDIO A.P.P. Ing. arch. Papučík, Rudinská cesta, IČO:44128649

postavičky - figúrky s prísl. 16 ks pre MŠ

1342,70

03.10.2023

EduPoint s.r.o., Trenčín, IČO:51308479

právna analýza a návrh riešení vo veci "Rozšírenie cintorína v obci"

588,00

28.09.2023

JUDr. Štefan Šléher, D.Kubín IČO:36865044

smetné nádoby plastové 20 ks

540,00

28.09.2023

T+T,a.s. Žilina IČO:36400491


didaktické pomôcky pre MŠ

235,00

27.09.2023

AbiiCom,s.r.o., Prievidza IČO:53248805

antivir program ESET PROTECT Essential On-prem

27.09.2023

GIRO s.r.o., Žilinská Lehota 24, IČO:36403369

práce na vodovodnom potrubí v Rudine časť U Slivkov

5684,00

26.09.2023

Jozef Jánošík, Cesta do Rudiny 8, KNM, IČO:30546834

ozvučenie,pódium,zastrešenie, zvuktechnika, dovoz pre hody konané v obci 8.10.2023

900,00

26.09.2023

Peter Stračiak, PaP Dj SOUND, D.Vadičov, IČO:44066341

edukačné pomôcky pre MŠ Rudina

220,00

26.09.2023

ABCedu, a. s. Bratislava

stavebné úpravy - obrubníky, zámková dlažba MŠ

846,00

22.09.2023

DORGAST s.r.o., Rudina 101, IČO:44799331

stavebné úpravy - dlažba vchod do budovy OcÚ

2957,00

22.09.2023

DORGAST s.r.o., Rudina 101, IČO:44799331

služba technika PO pre prevádzku OcU + MŠ paušál / rok

384,00

22.09.2023

Fire Academy, Žilina IČO:53232607

stavebné práce - oprava komíny

3321,00

22.09.2023

DORGAST, s.r.o. Rudina 101, IČO:44799331

stavebné úpravy - náter strechy, klampiarske práce MŠ

2696,00

22.09.2023

DORGAST,s.r.o. Rudina 101, IČO:44799331

oprava miestneho rozhlasu, servisný zásah

751,00

22.09.2023

TESelektro, s.r.o., Žilina, IČO:36368890

oprava poruchy TV káblového rozvodu pri RD č. 285

289,35

22.09.2023

VARES s.r.o., Banská Bystrica, IČO:31635709

edukačné pomôcky pre MŠ Rudina

285,00

22.09.2023

Hravá škôlka, s. r. o., Košice, IČO:47802278

pracovné oblečenie, náradie pre OcÚ

241,00

22.09.2023

Veronika Kaňuková, Rudina 187, IČO:53105494

detské savice pre DHZ Rudina

300,00

20.09.2023

Firesystém,s.r.o. Korňa, IČO:44543697

didaktické pomôcky pre MŠ Rudina

515,00

20.09.2023

Zábavné učení, s.r.o., Bratislava, IČO:54219922

kancelárske tlačivá POTVRDENKA s JUXTOU

41,20

14.09.2023

Fuego.SK, s. r. o. Bratislava, IČO:47569255

bábkové divadlo pre MŠ Rudina

150,00

13.09.2023

Renáta Wiedermann, Divadlo Pimperlo, Trenčín

1162023

notebook 2 ks pre MŠ Rudina

1000,00

11.9.2023

LIGHTNET, s.r.o.Kysucké N. Mesto, IČO:47770597

1152023

doprava pre ZŠ plavecký výcvik Rudina - Žilina a späť 2.10.-6.10.2023

500,-

11.9.2023

Ľuboš Capko, Rudinka 124, IČO:40527017

stavebné práce - výmena poklopu

169,-

11.9.2023

DORGAST,s.r.o. Rudina 101, IČO:44799331

1132023

videoseminár pre MŠ "Manažovanie materskej školy v šk. roku 2023/2024"

39,-

8.9.2023

Inštitút celoživotného vzdelávania, Košice

1122023

matričné tlačivá ÚL, osvedčovacia kniha

20,-

8.9.2023

Centrum polygrafických služieb, Bratislava, IČO:42272360

1112023

poštový poukaz na účet Obec Rudina / 500 ks

7.9.2023

FVCC-Tlačiareň, Rimavská Sobota

1102023

vlajka SR

18,50

6.9.2023

Gajdoš Gabriel, Raslavice, IČO:14287315

1092023

spravovanie webstránky www.msrudina.sk (sep-nov)

68,- / mesiac

6.9.2023

Synapps, s. r. o. Ochodnica 765, IČO:55453724

1082023

alkoholtester+príslušenstvo pre MŠ Rudina

161,-

6.9.2023

Vlan, s.r.o. Pezinok, IČO:46118896

1072023

merač vlhkosti pre ŠJ MŠ Rudina

54,-

6.9.2023

KALIBRA SK,s.r.o. Rajecké Teplice, IČO:47560894

1062023

pracovné pomôcky podľa vlastného výberu pre MŠ Rudina

500,-

6.9.2023

Papierníctvo-tlačiareň Jánošík, Kys. N. Mesto, IČO: 35434635

1052023

vstupné školenie BOZP (zamestnanec OcÚ)

5.9.2023

Vzdelávacie aktivity bezpečnosti práce, Čadca, IČO:36407607

1042023

tepovanie kobercov MŠ Rudina

263,00

28.08.2023

Tepovanie Žilina, Nanterská 15, Žilina

1032023

OCHP pre zamestnancov ŠJ MŠ Rudina

200,00

25.08.2023

REMPO, ul. 1. mája 60, Kysucké Nové Mesto, IČO:53105494

1022023

poskytnutie hydrologických údajov (QN) na Rudinskom potoku

160,00 bez DPH

22.08.2023

Sl. hydrometeorologický ´ústav, Žilina

1012023

vypracovanie žiadosti o NFP "Výzva modernizácia ZŠ"

1800,00 bez DPH

22.08.2023

CARPIO s. r. o., Kysucké Nové Mesto, IČO:45289840

1002023

porealizačné zameranie VO

1020,00

22.8.2023

Slovmap, s. r. o., Žilinská Lehota, IČO:50740318

992023

kancelárske potreby zošívačky,náplne 2ks

32,00

14.8.2023

Sponka s. r. o., Púchov, IČO:51132907

982023

montáž dielov na hasičskú striekačku pre DHZ RUdina

460,00

8. 8. 2023

LM-Fire shop, s. r. o. Jasenovo, IČO:47791110

972023

stavebné práce pre MŠ - pieskovisko


2744,00 bez DPH

02.08.2023

DORGAST, s. r. o. , Rudina 101, IČO:44799331

962023

vstupné školenie BOZP pre dve nové zamestnankyne MŠ Rudina a  opakované školenie BOZP pre OcÚ a SOcÚ

2.8.2023


VABP, s. r. o. Čadca, IČO: 36407607

952023

prevoz plechovej unimobunky pre DHZ Rudina na ihrisko v obci

65,00

28.07.2023

RINIPOL, s. r. o. Žilina, IČO:48222836

942023

teleskopický čistič Maxi 3 ks (MŠ,Dom smútku, OcÚ)

81,00

28.07.2023

OMNI POINT,s.r.o., Praha, IČO:27245993

932023

sada hadíc FLAMENS pre DHZ Rudina

462,00

26.07.2023

Firesystém, s. r. o. Korňa, IČO:44543697

922023

PD pre stavebné povolenie pre realizáciu diela"Most v Rudine cez miestny potok"

6700,00

26.07.2023

Ing. Karol Dobosz, Žilina-Brodno, IČO:52550851

912023

knihy pre prvákov šk.rok 2023/2024  doobjednávka 1 ks

30,00

26.07.2023

Mgr. Alena Jaššová, Šaľa, IČO:34644237

902023

stavebné práce podľa rozpočtu pre ZŠ Rudina

11992,00

25.07.2023

EMEL SK, s. r. o., Čadca, IČO:51426986

892023

skriňa 2 ks pre MŠ Rudina

2050,00

25.07.2023

DREVOKOM Slovakia, Čičava, IČO:47136201

882023

oprava verejného osvetlenia

540,00

24.07.2023

TES elektro, s. r. o. Žilina, IČO: 36368890

872023

oprava miestneho rozhlasu 

130,00

24.07.2023

TES elektro, s. r. o. Žilina, IČO:36368890

862023

rozprávkové knihy pre prvákov ZŠ Rudina 12 ks 

30,00 / ks

24.07.2023

Mgr. Alena Jaššová, Šaľa, IČO:34644237

852023

lavičky pre MŠ Rudina

535,00

19.07.2023

JM-DODOS,s.r.o. Loužky, IČO: 02907917

842023

čistiace prostriedky pre jedáleň MŠ Rudina

180,00

19.07.2023

Eso Drogéria, s. r. o. Rudina 7, IČO: 47350318

832023

stavebné úpravy priestorov MŠ Rudina

3470,00

19.07.2023

DORGAST,s.r.o. Rudina 101, IČO: 44799331

822023

kosačka, krovinorez

1100,00

17.07.2023

AGRODOM Michal Chládek, Budatínska Lehota, IČO:40523641

812023

medaile s logom pre futbalový kemp 85 ks

4,70 / ks

12.07.2023

Ivan Kročka LIMPO, Prešov, IČO: 36498980

802023

dodávka a montáž regulačných skriniek 2 ks

815,00

12.07.2023

ELEgas, s. r. o. Žilina, IČO:52042642

792023

zásahový odev pre DHZ Rudina

582,00

07.07.2023

Firesystém, s.r.o., Korňa, IČO: 44543697

782023

hasičské potreby pre DHZ Rudina

1113,40

07.07.2023

PROIZS, s. r. o. Turzovka, IČO: 52287491

772023

switch UBIQUITI pre Ocú

120,00

30.06.2023

LIGHTNET, s. r. o. Kys. N. Mesto, IČO:47770597

762023

oprava elektrického písacieho stroja OPTIMA pre matriku

110,00

29.06.2023

Marián Šmehyl-COPYSERVIS, Snežnica IČO:37622498

752023

PD úprava autobusovej zastávky v obci

480,00

29.06.2023

VERSAL, s. r. o. Veličná 422, IČO:45377910

742023

zásahová obuv Herkules 1 pár pre DHZ Rudina

155,00

29.06.2023

Firesystém, s. r. o., Nižná Korňa 501, IČO:44543697

732023

služby kameramana pre stužkovú slávnosť MŠ Rudina

300,00

22.06.2023

ONDRUŠEK Films, s. r. o. Nesluša, IČO:54875439

722023

odvodz a likvidácia stavebného odpadu z obce pri objekte "muštáreň"

320,00

19.06.2023

RINIPOL, s. r. o. Žilina, IČO:48222836

712023

pomôcky pre dopravnú výchovu pre MŠ Rudina

440,00

13.06.2023

Dráčik - DIVI s.r.o. Bratislava, IČO: 46118985

702023

obálky B6 doručenkové  DVR 

46,80

07.06.2023

Olha Trade, s. r. o. Kraľovce  IČO:36208086

692023

smetné nádoby na komunálny odpad 20 ks / 120l

527,00

07.06.2023

T+T, a. s. Žilina  IČO:36400491

682023

DHZ RUdina 2 ks pneumatiky

598,60

06.06.2023

Pneucentrum Mrázik, Žilina IČO:33360880

672023

vak na chrbát 31 ks pre MŠ Rudina "stužková slávnosť"

124,00

05.06.2023

Wiky s. r. o. Malinovo, IČO:35795531

662023

kontrola a pripojenie vetvy VO

252

1.6.2023

TES elektro, s. ro. Žilina, IČO:36368890

652023

výroba, montáž, demontáž a preprava konštrukcie - podopretie mosta "Na Zadky"

774

1.6.2023

SMS, a. s. Banská Bystrica, IČO:35727951

642023

skákací hrad pre MŠ Rudina na "Deň detí 2.6.2023"

150

30.5.2023

ŽUBOR s. r. o., Kysucké Nové Mesto, IČO:52270467

632023

elektromontážne práce a výmena svietidiel

900

30.05.2023

TES elektro s. r. o., Žilina, IČO: 36368890

622023

detský tanier plytký 50 ks, detská miska 50 ks pre jedáleň MŠ Rudina

23.5.2023

Pavol Svrček, UNI-JAS, Rosina, IČO:30478774

582023

spracovanie technickej štúdie stavby "Pripojenie lokality bytovej zástavby Dúbrava na cestu III/2058-geodetické zameranie územia

830

22.05.2023

Geodézia Sever s.r.o., Raková

IČO:51101092

592023

spracovanie technickej štúdie stavby Pripojenie lokality bytovej zástavby Dúbrava na cestu III/2058 -preverenie jestv. IS, spracovanie dvoch variantov posúdenia a úprav jestv. miestnej cesty, resp. návrh novej miestnej cesty

1 780

22.05.2023

Ing. Peter Gramblička, Hurbanova 777, Čadca   IČO:

30551633

602023

vychádzkový dámsky set (sukňa+sako), hodnostné vyšívané označenie, menovka kovová pre DHZ Rudina

214

22.05.2023

Firesystém, s.r.o., Nižná Korňa 501, IČO: 44543697

612023

tesnenie ERMAK,pumpa ERMAK, zásahové rukavice, kukly pre DHZ Rudina

325

22.05.2023

Firesystém, s.r.o., Nižná Korňa 501, IČO: 44543697

Skip to content