Objednávky 2024

Číslo objednávky/ sken objednávky

Predmet objednávky

Suma

Súvisiaca zmluva

Prijatá / Vystavená dňa

Dodávateľ / Odberateľ

vytýčenie pozemku cintorín Za Svibovci

300,00

14.05.2024

GEOKANCELÁRIA spol. s r. o., KNM, IČO:36411051

vytýčenie pozemku cintorín Niže Vsi

300,00

14.05.2024

GEOKANCELÁRIA spol. s r. o., KNM, IČO:36411051

nafukovacie atrakcie na MDD

340,00

13.05.2024

Kristián Zrebný, Lietavská Závadka, IČO:53077610

oprava bŕzd Sean Inca DHZ Rudina

100,00

26.04.2024

Jozef Ondreáš, Rudina 400, IČO:47776463

zhotovenie vodovodnej prípojky cintorín Niže Vsi

3080,90

26.04.2024

Jozef Jánošík, Cesta do Rudiny 1029 KNM, IČO:30546834

zhotovenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky pre požiarku zbrojnicu v obci

4703,50

22.04.2024

Jozef Jánošík, Cesta do Rudiny 1029, KNM, IČO:30546834

vývoz a likvidácia odpadu zo žumpy

22.04.2024

Pro Drive s. r. o. Liptovská Osada, IČO:4762961

pracovné pomôcky MŠ

329,00

15.04.2024

Zábavné učení, Bratislava, IČO:54219922

defibriátor+príslušenstvo+preškolenie

2364,00

08.04.2024

RZP Trenčín s.r.o., Trenčín, IČO:36345164

prenájom výpočtovej techniky-tlačiareň pre voľby prezidenta SR II.kolo

40,00

04.04.2024

Marián Šmehyl COPY-SERVIS, Snežnica, IČO:37622498

výmena radiátora v knižnici OcÚ

592,37

02.04.2024

INŠTALAD s.r.o.,Rudina 474, IČO:36685411

vychádzková uniforma DHZ

275,00

27.03.2024

Firesystém s.r.o.,Korňa, IČO:44543697

pracovné pomôcky pre MŠ

870,00

25.03.2024

Dráčik DIVI, Bratislava, IČO:46118985

vývoz a likvidácia odpadu zo šachty OcÚ

22.03.2024

ProDrive s.r.o., Liptovská Osada, IČO:4762961

kompletný odev DHZ hodnosť

250,00

18.03.2024

Firesystém s.r.o., Korňa, IČO:44543697

vlajka SR

21,00

01.03.2024

Vlajky s.r.o, Ružomberok, IČO:55323952

revízia kotlov objekty obce

216,00

29.02.2024

Jozef a Jozef Servis, Kalinov, IČO:53423437

ozvučovacia zostava

408,90

29.02.2024

EduWork s. r. o., Senica, IČO:36254118

edukačné pomôcky pre MŠ

476,10

27.02.2024

EduPoint, s.r.o., Trenčín, IČO:51308479

tlačivá pre MŠ


26.02.2024

Nomiland s. r. o., Košice, IČO:36174319

tlačivá pre MŠ podľa výberu

26.02.2024

ŠEVT, a. s. Bratislava, IČO:31331131

revízia hasiacich prístrojov MŠ, 10BJ, objekty obce

26.02.2024

FireAcademy, s. r. o., Žilina, IČO:53232607

vypracovanie žiadosti o NFP v rámci výziev pre MŠ RUdina

1500,00

21.02.2024

Mgr. Alexandra Mihaldová CASSIEN, KNM, IČO:44475900

vypracovanie žiadosti o NFP v rámci výziev pre ZŠ Rudina

1800,00

21.02.2024

Mgr. Alexandra Mihaldová CASSIEN, KNM,IČO:44475900

tlačivá pre OcÚ

25,00

21.02.2024

Marczibál CONNECT, Galanta

licencia OcU pre rok 2024

222,00

15.02.2024

Centrálna nez.spoločnosť, o.z. Bratislava, IČO:42171717

vyvýšený záhon+parenisko pre MŠ Rudina

542,00

15.02.2024

LIDL Bratislava,IČO:35793783

školské pomôcky MŠ Rudina

600,00

15.02.2024

Chytré a veselé, s. r. o., Luhačovice, IČO:17937388

oprava VO Rudina Zadky

90,00

13.02.2024

TESelektro s. r. o., Žilina, IČO:36368890

oprava umývačka Whirpool OcÚ sála 

13.02.2024

UNIMAD s.r.o,Žilina, IČO:46256482

úprava projektu 

350,00

09.02.2024

HEAD Studio s.r.o., Žilina, IČO:50474251

pracovné pomôcky pre MŠ

449,60

08.02.2024

AbiiCom s.r.o., Prievidza, IČO:53248805

pracovný materiál pre MŠ

700,00

08.02.2024

Papiernictvo LIENKA, Kysucké N.Mesto

pracovné oblečenie jedáleň MŠ

300,00

06.02.2024

Veronika Kaňuková, Rudina 187, IČO:53105494

oprava tlačiarne typ BROTHER

150,00

05.02.2024

Marián Šmehyl COPY-SERVIS, IČO:37622498

BETZOLD tkáčsky stroj pre MŠ

270,23

02.02.2024

CASALLIA s. r. o., Bratislava, IČO:35709693

didaktické pomôcky pre MŠ

179,80

02.02.2024

Insgraf s.r.o., Šaľa, IČO:47078839

autobusová doprava pre ZŠ Rudina

500,00

01.02.2021

Ľuboš Capko Rudinka 624, IČO:40527018

spracovanie energetického certifikátu

360,00

01.02.2024

TWG - energo s.r.o., Žilina, IČO:43823581

spracovanie hydrogeologického posudku 

420,00

01.02.2024

HGM Žilina, s. r. o., Žilina, IČO:36390119

orginálna odpadová nádoba EPSON pre MŠ 

17,55

30.01.2024

LIGHTNET s.r.o., Cesta do Rudiny 1098, IČO:47770597

vývoz a likvidácia odpadu zo žumpy OcU

29.01.2024

ProDrive s.r.o., Liptovská Osada, IČO:47162961

vypracovanie PD na FV systému na objekt Ocu Rudina

800,00

29.01.2024

Ing. Marián Balej, Poprad, IČO:10729518

vypracovanie EHB objektu OcU Rudina

1700,00

25.01.2024

Ing. Marián Balej, Poprad, IČO:10729518

kancelárske potreby SOcU

237,70

23.01.2024

Olha Trade,s.r.o., Kráľovce 167

posypová drť

130,00

19.01.2024

UNIPAL KNM, s.r.o. IČO:36383171

vypracovanie PD preložka kábla pri železničnej stanici

480,00

19.01.2024

Automatizácia železničnej dopravy, Bratislava IČO:31708498


školenie pre DHZ 2 osoby

175,00

18.01.2024

PSYCHO-TEST s.r.o., Žilina

čistiace prostriedky jedáleň MŠ Rudina

256,00

15.01.2024

ESO Drogéria ČSA 1305, Kys. N. Mesto, IČO:47350318

úprava miestnej komunikácie Rudina - Zadky

15.01.2024

Pavol Malík, Cesta do Rudiny 2262, IČO:33685266

servis vozidla SUZUKI Vitara

540,00

15.01.2024

Marcel Absolon, Nesluša 192, IČO:43755283

vodoinštalačný materiál pre budovu hasičskej zbrojnice

15.01.2024

STROB SLovakia s. r. o.,Neslušská cesta 651 IČO:36390445

ovládač dverí na budovu hasičskej zbrojnice

104,40

10.01.2024

Milan Čečko KUPSITO, Jablonka, IČO:367671891

vypracovanie PD "Náučný chodník a oddychová zóna Pod Pálenicou v obci Rudina"

2050,00

10.01.2024

Ing. Milan Beňuš, Žilinská Lehota, IČO:51164531

aktualizácia rozpočtu "Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Rudina"

216,00

08.01.2024

HEAD Studio s. r. o., Žilina, IČO:50474251

zemné práce - svahová deformácia - mimoriadna situácia v obci

160,00

05.01.2024

Pavol Malík, Cesta do Rudiny 2262, IČO:33685266

služby čistiarne 

04.01.2024

Laundry and clean s. r. o., Cesta k Vodojemu 9, Žilina, IČO:51084368

čistiace a kancelárske potreby pre OcÚ

260,00

04.01.2024

OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, IČO:36208086

celoročná dodávka kancelársky papier, toner pre SOcU školstvo

04.01.2024

Marián Šmehyl, COPY-SERVIS, Snežnica 337, IČO:37622498

celoročná dodávka kancelársky papier, toner pre SOcU stavebný úrad


04.01.2024

Marián Šmehyl, COPY-SERVIS, Snežnica 337, IČO:37622498

celoročná dodávka kancelársky papier,toner pre OcÚ

04.01.2024

Marián Šmehyl, COPY-SERVIS, Snežnica 337, IČO:37622498

Skip to content