Dokumenty

Obecné zastupiteľstvo

Povinne zverejňované dokumenty

Verejné obstarávanie

Formuláre, žiastosti a tlačivá

Všetky dokumenty zverejnené na starších weboch obce si môžete prezrieť tu:


Nachádzate sa v: Dokumenty obce Rudina /Povinne-zverejnovane-dokumenty/Zmluvy-a-dohody/2017
Typ dokumentu Dokument k nahliadnutiu [▼] [▲]Dátum publikovania [▼] [▲]
DokumentDodatok-.pdf2023-08-01
DokumentDodatok-475.pdf2023-08-01
DokumentDodatok-481.pdf2023-08-01
DokumentDodatok-482.pdf2023-08-01
DokumentDodatok-709.pdf2023-08-01
DokumentDodatok-735.pdf2023-08-01
DokumentDodatok-756.pdf2023-08-01
DokumentDodatok-c_-186.pdf2023-08-01
DokumentDodatok-c_-30.pdf2023-08-01
DokumentDodatok-c_-349.pdf2023-08-01
DokumentDodatok-c_-456.pdf2023-08-01
DokumentDodatok-c_-480.pdf2023-08-01
DokumentDodatok-c_-654.pdf2023-08-01
DokumentDodatok-c_454.pdf2023-08-01
DokumentDodatok-c_80.pdf2023-08-01
DokumentDodatok-k-NZ-c_-63.pdf2023-08-01
DokumentDodatok-k-zmluve-o-poskytovani-sluzieb-499.pdf2023-08-01
DokumentDodatok-k-zmluve-o-poskytovani-sluzieb-524.pdf2023-08-01
DokumentDodatok-k-zmluve-o-poskytovani-sluzieb-836.pdf2023-08-01
DokumentDodatok_0.pdf2023-08-01
DokumentDohoda-35.pdf2023-08-01
DokumentDohoda-50j.pdf2023-08-01
DokumentDohoda-c_CPZA-ON-2017.pdf2023-08-01
DokumentDohoda-o-doplnovani-kniznych-fondov-na-rok-2017.pdf2023-08-01
DokumentDohoda-o-platbach-SE-257008729.pdf2023-08-01
DokumentDohoda-o-platbach-SE-257008731.pdf2023-08-01
DokumentDohoda-o-platbach.pdf2023-08-01
DokumentDohoda-o-platbach_0.pdf2023-08-01
DokumentDohoda_0.pdf2023-08-01
DokumentHromadna-licencna-zmluva.pdf2023-08-01
DokumentKUPNA-ZMLUVA_auto-Rudina.pdf2023-08-01
DokumentKZ-AGROTAMI.pdf2023-08-01
DokumentKZ-Lunys.pdf2023-08-01
DokumentKZ_0.pdf2023-08-01
DokumentKZ_1.pdf2023-08-01
DokumentKZ_2.pdf2023-08-01
DokumentKupna-zmluva-.pdf2023-08-01
DokumentKupna-zmluva-Lunys.pdf2023-08-01
DokumentKupna-zmluva-Maso.pdf2023-08-01
DokumentKupna-zmluva-Potravinka_0.pdf2023-08-01
DokumentKupna-zmluva_10.pdf2023-08-01
DokumentKupna-zmluva_4.pdf2023-08-01
DokumentKupna-zmluva_5.pdf2023-08-01
DokumentKupna-zmluva_6.pdf2023-08-01
DokumentKupna-zmluva_7.pdf2023-08-01
DokumentKupna-zmluva_8.pdf2023-08-01
DokumentKupna-zmluva_9.pdf2023-08-01
DokumentNZ-381.pdf2023-08-01
DokumentNZ-382.pdf2023-08-01
DokumentNZ-c_-644.pdf2023-08-01
DokumentNZ-c_-645.pdf2023-08-01
DokumentNZ-c_-777.pdf2023-08-01
DokumentNZ-c_-880.pdf2023-08-01
DokumentNZ-c_-881.pdf2023-08-01
DokumentNajomna-zmluva-31.pdf2023-08-01
DokumentNajomna-zmluva-32.pdf2023-08-01
DokumentNajomna-zmluva-397.pdf2023-08-01
DokumentNajomna-zmluva-398.pdf2023-08-01
DokumentNajomna-zmluva-609.pdf2023-08-01
DokumentNajomna-zmluva-866.pdf2023-08-01
DokumentNajomna-zmluva-867.pdf2023-08-01
DokumentNajomna-zmluva-_0.pdf2023-08-01
DokumentNajomna-zmluva-c_876.pdf2023-08-01
DokumentRamcova-dohoda.pdf2023-08-01
DokumentRamcova-zmluva.pdf2023-08-01
DokumentSSE-4300068078.pdf2023-08-01
DokumentSSE-4300068082.pdf2023-08-01
DokumentSSE-Cintorin-na-stlpe.pdf2023-08-01
DokumentSSE-Dom-smutku.pdf2023-08-01
DokumentSSE-Futbalovy-stadion.pdf2023-08-01
DokumentSSE-MS.pdf2023-08-01
DokumentSSE-Poziarna-zbrojnica.pdf2023-08-01
DokumentSSE-Rudina-450.pdf2023-08-01
DokumentSSE-Rudina-465.pdf2023-08-01
DokumentSSE-VO-dolny-koniec.pdf2023-08-01
DokumentSSE-VO-horny-koniec.pdf2023-08-01
DokumentSSE-VO-stred.pdf2023-08-01
DokumentSSE-bytovka-358.pdf2023-08-01
DokumentSSE-bytovka-358_0.pdf2023-08-01
DokumentSSE-bytovka-376.pdf2023-08-01
DokumentSSE-dolny-cintorin.pdf2023-08-01
DokumentSSE-jedalen-MS.pdf2023-08-01
DokumentSSE-kulturny-dom.pdf2023-08-01
DokumentSSE-zdravotne-stredisko.pdf2023-08-01
DokumentZmlua-382.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-2-2017.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-37192.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-381.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-CYKLOKLUB.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-c_-725.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-c_-841.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-c_-877.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-c_-878.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-c_-879.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-c_264.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-c_265.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-dielo.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-dielo_0.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-dotacii.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-dotacii_0.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-dotacii_1.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-najme-nebytovych-priestorov-AM.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-najme-nebytovych-priestorov-AZ.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-najme-nebytovych-priestorov-SM.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-najme-nebytovych-priestorov.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-najme-nebytovych-priestorov_0.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-najme_0.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-najme_1.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-najme_2.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-najme_3.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-najme_4.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-poskytnuti-dotacie-c_-181K-OK-2017.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-poskytnuti-dotacie_4.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-poskytnuti-dotacie_5.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-poskytnuti-pomoci-na-useku-civilnej-ochrany-a-integrovaneho-zachranneho-systemu.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-prenajme-c_-2-2017.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-prenajme-ihrisko-3-2017.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-prenajme-ihrisko-4-2017.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-prenajme-ihrisko-5-2017.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-prenajme-nebytovych-priestorov.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-prenajme-nebytovych-priestorov_0.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-prenajme-nebytovych-priestorv-FK-Pripravka-Rudina.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-prenajme_0.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-prenajme_1.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-prenajme_3.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-prenajme_4.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-prenajme_5.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-prenajme_6.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-spolupraci-.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-vypozicke_1.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-zbere-papiera.pdf2023-08-01
Dokumentzmluva-4.pdf2023-08-01
Dokumentzmlvua-5.pdf2023-08-01
Skip to content