Poďakovanie

Ďakujeme všetkým, ktorí v rámci podujatia “Stretnutie s Mikulášom” podporili OBEC RUDINA finančným príspevkom. Počas tohto podujatia obec vyzbierala 829,- Eur, ktoré budú využité na zakúpenie externého defibrilátora.

Skip to content