Pracovná ponuka – Obec Rudina

Obec Rudina príjme pracovníka na dohodu o vykonaní práce / dohodu o
brigádnickej práci študentov na výkon sezónnych prác: kosenie, čistenie
a úprava verejných priestranstiev v obci. Bližšie informácie o ponúkanom
pracovnom mieste môžete získať osobne na obecnom úrade.

Skip to content