Dokumenty

Obecné zastupiteľstvo

Povinne zverejňované dokumenty

Verejné obstarávanie

Formuláre, žiastosti a tlačivá

Všetky dokumenty zverejnené na starších weboch obce si môžete prezrieť tu:


Nachádzate sa v: Dokumenty obce Rudina /Uradna-tabula/Uradna-tabula-do-2018
Typ dokumentu Dokument k nahliadnutiu [▼] [▲]Dátum publikovania [▼] [▲]
Dokument15. riadne zasadnutie OZ 13.5.2016_0.pdf2023-08-01
Dokument32. zasadnutie OZ 19.01.2018.pdf2023-08-01
Dokument8 mimoriadne zasadnutie OZ.pdf2023-08-01
Dokument9 mimoriadne zasadnutie OZ.pdf2023-08-01
DokumentB.03 Situacia - katastralna mapa - rev1 SEPS 08-2020.pdf2023-08-01
DokumentCCI0212019_0.jpg2023-08-01
DokumentCCI0212019_0001_0.jpg2023-08-01
DokumentCCI0212019_0002_0.jpg2023-08-01
DokumentCCI0212019_0003.jpg2023-08-01
DokumentCCI0212019_0004_0.jpg2023-08-01
DokumentCCI07112018.jpg2023-08-01
DokumentCCI07112018_0001.jpg2023-08-01
DokumentCCI07112018_0002.jpg2023-08-01
DokumentCCI07112018_0003.jpg2023-08-01
DokumentCCI07112018_0004.jpg2023-08-01
DokumentCCI07112018_0005.jpg2023-08-01
DokumentCCI16112018.jpg2023-08-01
DokumentCCI21112018_0001_0.jpg2023-08-01
DokumentCCI21112018_0002_0.jpg2023-08-01
DokumentCCI21112018_0003_0.jpg2023-08-01
DokumentCCI21112018_0004_0.jpg2023-08-01
DokumentCCI21112018_0005_0.jpg2023-08-01
DokumentCCI21112018_0006_0.jpg2023-08-01
DokumentCCI21112018_0007.jpg2023-08-01
DokumentCCI21112018_0008.jpg2023-08-01
DokumentCCI21112018_0009.jpg2023-08-01
DokumentCCI21112018_0010.jpg2023-08-01
DokumentCCI21112018_0011.jpg2023-08-01
DokumentCCI21112018_0012.jpg2023-08-01
DokumentDodatok k VZN 012015.pdf2023-08-01
DokumentDodatok k VZN 22018_0.docx2023-08-01
DokumentDodatok č. 1 k VZN 22017.pdf2023-08-01
DokumentDodatok č. 1 k VZN č. 22014.pdf2023-08-01
DokumentDodatok č. 12015 k VZN č.12015.pdf2023-08-01
DokumentDodatok č.2 k VZN.pdf2023-08-01
DokumentDodatok č1 Rudina k VZN 12019.pdf2023-08-01
DokumentDodatok_č_1_VZN_0.pdf2023-08-01
DokumentDokument.pdf2023-08-01
DokumentInformácie pre voliča.pdf2023-08-01
DokumentKópia - PKČ na 1 2013-2.xls2023-08-01
DokumentManuál - volania občanov - koronavírus - KS IZS OS zložiek-1.pdf2023-08-01
DokumentMesto Kysucké Nové Mesto.pdf2023-08-01
DokumentMesto Čadca.pdf2023-08-01
DokumentNa stromčeku sviečka svieti.doc2023-08-01
DokumentNeslusa uprava vody z povrchoveho zdroja do vodojem Dubravy.pdf2023-08-01
DokumentNový rokovací poriadok 2010.pdf2023-08-01
DokumentNÁVRH ROZP.2015.xls2023-08-01
DokumentNÁVRH VZN o určení výšky príspevku MŠ,ZŠ, ŠKD.pdf2023-08-01
DokumentNÁVRH roz.príjmy 2020.pdf2023-08-01
DokumentNÁVRH rozpočtu 2020 - výdavky1-1.pdf2023-08-01
DokumentNÁVRH-výdavky 2015.xls2023-08-01
DokumentNávrh Záverečný účet obce Rudina a rozpočtové hospodárenie za rok 2017.pdf2023-08-01
DokumentNávrh Dodatku k VZN.pdf2023-08-01
DokumentNávrh Dodatok č. 1 k VZN 12014_0.jpg2023-08-01
DokumentNávrh UP obce Rudinka správa o strategickom hodnotení.pdf2023-08-01
DokumentNávrh VZN obce Rudina o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 2017.pdf2023-08-01
DokumentNávrh VZN Obce Rudina.pdf2023-08-01
DokumentNávrh VZN Rozšírenie.jpg2023-08-01
DokumentNávrh VZN Zmeny a doplnky ......pdf2023-08-01
DokumentNávrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf2023-08-01
DokumentNávrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady.pdf2023-08-01
DokumentNávrh VZN o miestnych daniach.pdf2023-08-01
DokumentNávrh VZN o technických parametroch inžinierskych sieti......pdf2023-08-01
DokumentNávrh VZN obce Rudina o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf2023-08-01
DokumentNávrh VZN obce Rudina o miestnych daniach.pdf2023-08-01
DokumentNávrh VZN zásobovanie pitnou vodou_0.pdf2023-08-01
DokumentNávrh VZN č. 022015.pdf2023-08-01
DokumentNávrh VZN č. 4-2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Rudina.pdf2023-08-01
DokumentNávrh VZN.pdf2023-08-01
DokumentNávrh VZN_0.pdf2023-08-01
DokumentNávrh plánu kontrolnej činnosti II polrok 2016.pdf2023-08-01
DokumentNávrh plánu kontrolnej činnosti HK I. polrok 2017.pdf2023-08-01
DokumentNávrh plánu kontrolnej činnosti HKO 1. polrok 2020.pdf2023-08-01
DokumentNávrh plánu kontrolnej činnosti HKO na II.polrok 2017.pdf2023-08-01
DokumentNávrh plánu kontrolnej činnosti HKO.pdf2023-08-01
DokumentNávrh plánu kontrolnej činnosti.pdf2023-08-01
DokumentNávrh príjmy 2014.xls2023-08-01
DokumentNávrh rozpoč. 2014 Výdavky -.xlsx2023-08-01
DokumentNávrh rozpočetu na roky 2013,2014,2015 - výdavková časť.pdf2023-08-01
DokumentNávrh rozpočtu Obce Rudina plnenie rok 2014.pdf2023-08-01
DokumentNávrh rozpočtu na rok 2017 PRÍJMY.pdf2023-08-01
DokumentNávrh rozpočtu na rok 2017 VÝDAJE.pdf2023-08-01
DokumentNávrh rozpočtu na roky 2013,2014,2015 - príjmová časť.pdf2023-08-01
DokumentNávrh rozpočtu obce Rudina na rok 2018 - Príjmy.pdf2023-08-01
DokumentNávrh rozpočtu obce Rudina na rok 2018 - Výdavky.pdf2023-08-01
DokumentNávrh rozpočtu pre rok 2017 ZŠ Rudina.pdf2023-08-01
DokumentNávrh rozpočtu-ZŠ,ŠKD,ŠJ.xls2023-08-01
DokumentNávrh činnosť HKO.pdf2023-08-01
DokumentNávrh Štatút obce Rudina.pdf2023-08-01
DokumentNávrh-výdaje 2014.xls2023-08-01
DokumentODPADY 2017.doc2023-08-01
DokumentODPADY 2017_0.doc2023-08-01
DokumentODPADY 2017_1.doc2023-08-01
DokumentODPADY 2017_2.doc2023-08-01
DokumentODPADY 2017_3.doc2023-08-01
DokumentODPADY 2017_4.doc2023-08-01
DokumentODPADY 2017_5.doc2023-08-01
DokumentODPADY 2017_6.doc2023-08-01
DokumentOU Žilina 001.jpg2023-08-01
DokumentOU Žilina 002.jpg2023-08-01
DokumentOU Žilina 003.jpg2023-08-01
DokumentOU Žilina 004.jpg2023-08-01
DokumentOU Žilina 005.jpg2023-08-01
DokumentOU Žilina čj 7182018.pdf2023-08-01
DokumentOZ Žilina 003.jpg2023-08-01
DokumentOZ Žilina 004.jpg2023-08-01
DokumentOZ Žilina 005.jpg2023-08-01
DokumentOZ Žilina 006.jpg2023-08-01
DokumentOZ Žilina 007.jpg2023-08-01
DokumentObec Rudinka oznámenie.pdf2023-08-01
DokumentOrange Verejná vyhláška.pdf2023-08-01
DokumentOznam Obecná knižnica Rudina.pdf2023-08-01
DokumentOznam obecný úrad.pdf2023-08-01
DokumentOznámenie o dražbe.pdf2023-08-01
DokumentOznámenie o dražbe_0.pdf2023-08-01
DokumentOznámenie o konaní OZ.pdf2023-08-01
DokumentOznámenie o oprave chyby.pdf2023-08-01
DokumentOznámenie o prijímaní detí do Materskej školy v Rudine.pdf2023-08-01
DokumentOznámenie o strategickom dokumente ÚP OBCE RUDINKA.pdf2023-08-01
DokumentOznámenie o strategickom dokumente.pdf2023-08-01
DokumentOznámenie o začatí konania Vardapetyan.pdf2023-08-01
DokumentOznámenie o začatí konania Čulák.pdf2023-08-01
DokumentOznámenie o začatí konania.pdf2023-08-01
DokumentOznámenie o začatí konania_0.pdf2023-08-01
DokumentOznámenie o začatí stavby.pdf2023-08-01
DokumentOznámenie výrub drevín 001.jpg2023-08-01
DokumentOznámenie čj 3482018.pdf2023-08-01
DokumentOznámenie.pdf2023-08-01
DokumentOznámenie_0.pdf2023-08-01
DokumentOznámenie_1.pdf2023-08-01
DokumentOznámenie_2.pdf2023-08-01
DokumentOznámenie_3.pdf2023-08-01
DokumentOÚ Kys.Nové Mesto.pdf2023-08-01
DokumentOÚ Žilina.pdf2023-08-01
DokumentPKČ na 2-2013.doc2023-08-01
DokumentPOZVANKA 2 zasadnutie OZ.pdf2023-08-01
DokumentPlán kontrol Rudina.docx2023-08-01
DokumentPlán činnosti 1. polrok 2014.docx2023-08-01
DokumentPlán činnosti 1.2014_0.docx2023-08-01
DokumentPozvánka 29. zasadnutie OZ.pdf2023-08-01
DokumentPozvánka 33. riadne zasadnutie OZ.pdf2023-08-01
DokumentPozvánka OZ.pdf2023-08-01
DokumentPozvánka na 10. mimoriadne zasadnutie OZ.pdf2023-08-01
DokumentPozvánka na 10. zasadnutie OZ.pdf2023-08-01
DokumentPozvánka na 11. zasadnutie obecného zastupiteľstva.pdf2023-08-01
DokumentPozvánka na 12. zasadnutie OZ.pdf2023-08-01
DokumentPozvánka na 14. zasadnutie OZ.pdf2023-08-01
DokumentPozvánka na 15. riadne zasadnutie OZ.pdf2023-08-01
DokumentPozvánka na 15. zasadnutie OZ.pdf2023-08-01
DokumentPozvánka na 16. zasadnutie OZ.pdf2023-08-01
DokumentPozvánka na 18.zasadnutie OZ.pdf2023-08-01
DokumentPozvánka na 18.zasadnutie OZ_0.pdf2023-08-01
DokumentPozvánka na 2. zasadnutie OZ.pdf2023-08-01
DokumentPozvánka na 21. zasadnutie OZ.pdf2023-08-01
DokumentPozvánka na 26. zasadnutie OZ.pdf2023-08-01
DokumentPozvánka na 6 zasadnutie OZ Rudina.pdf2023-08-01
DokumentPozvánka na 6. mimoriadne zasadnutie OZ Rudina.pdf2023-08-01
DokumentPozvánka na 6. riadne zasadnutie OZ.pdf2023-08-01
DokumentPozvánka na 8. zasadnutie OZ.pdf2023-08-01
DokumentPozvánka na 9. zasadnutie OZ_1.pdf2023-08-01
DokumentPozvánka na 9. zasadnutie OZ.pdf2023-08-01
DokumentPozvánka na ples obce_0.doc2023-08-01
DokumentPozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 1_2014_0.pdf2023-08-01
DokumentPozvánka na zasadnutie.pdf2023-08-01
DokumentPozvánka zasadnutie OZ 6_2015.pdf2023-08-01
DokumentPrezentácia1_0.ppt2023-08-01
DokumentProgram 31. zasadnutia OZ.pdf2023-08-01
DokumentPríjmy 2021.pdf2023-08-01
DokumentPríloha k záverečnému účtu.pdf2023-08-01
DokumentPríloha mapa.pdf2023-08-01
DokumentROZPOČET Obce Rudina na rok 2016.pdf2023-08-01
DokumentRegionálna integrovaná územná stratégia ŽK.pdf2023-08-01
DokumentRozhodnutie II.časť.pdf2023-08-01
DokumentRozhodnutie MDaV SR.pdf2023-08-01
DokumentRozhodnutie OU KNM.pdf2023-08-01
DokumentRozhodnutie OU Žilina.pdf2023-08-01
DokumentRozhodnutie.pdf2023-08-01
DokumentRozhodnutie_karantena_verejna_vyhlaska09_03.pdf2023-08-01
DokumentRozhodnutie_zakaz_hromadneho_podujatia_verejna_vyhlaska09_03.pdf2023-08-01
DokumentRozpočet 2012-2014.xls2023-08-01
DokumentRozpočet na rok 2014 výdavky I.xls2023-08-01
DokumentRozpočet na rok 2014 - príjmy_0.xls2023-08-01
DokumentRozpočet na rok 2014 výdavky II_0.xls2023-08-01
DokumentRozpočet na rok 2014- výdavky_0.xlsx2023-08-01
DokumentRudina-Komunitný_plán-2018_2023.pdf2023-08-01
DokumentRudinka vyhláška.pdf2023-08-01
DokumentSchválený rozpočet obce na rok 2013 - príjmová časť.pdf2023-08-01
DokumentSchválený rozpočet obce na rok 2013 - výdavková časť.pdf2023-08-01
DokumentSeparovaný zber 01.09.2012.pdf2023-08-01
DokumentSpráva o výsledku kontrol HKO za rok 2018.pdf2023-08-01
DokumentStanovisko hlavného kontrolóra.doc2023-08-01
DokumentStarám sa o Vašu bezpečnosť.ppt2023-08-01
DokumentStratégia tvorba a budovania Integrovaného dopravného systému ŽSK.pdf2023-08-01
DokumentStredoslovenská energetika.jpg2023-08-01
DokumentUrčenie obce príslušnej na konanie .pdf2023-08-01
DokumentUrčenie obce prísslušnej na konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín.pdf2023-08-01
DokumentUsmernenie MV SR pre obce - koronavírus.pdf2023-08-01
DokumentUsmernenie hlavného hygienika SR_karantena 09_03.2020.pdf2023-08-01
DokumentUsmernenie psôb s povinnosťou karantény mimo bydliska.pdf2023-08-01
DokumentUzemný plán obce Divina.pdf2023-08-01
DokumentVEREJNÁ VYHLÁŠKA 1.časť.pdf2023-08-01
DokumentVEREJNÁ VYHLÁŠKA 3772018.pdf2023-08-01
DokumentVEREJNÁ VYHLÁŠKA 3792018-01.pdf2023-08-01
DokumentVEREJNÁ VYHLÁŠKA 414201801.pdf2023-08-01
DokumentVEREJNÁ VYHLÁŠKA 5682018.pdf2023-08-01
DokumentVEREJNÁ VYHLÁŠKA 7052018.pdf2023-08-01
DokumentVEREJNÁ VYHLÁŠKA ELSPOL.pdf2023-08-01
DokumentVEREJNÁ VYHLÁŠKA_2.pdf2023-08-01
DokumentVEREJNÁ VYHLÁŠKA_3.pdf2023-08-01
DokumentVEREJNÁ VYHLÁŠKA_4.pdf2023-08-01
DokumentVV.pdf2023-08-01
DokumentVYHLÁŠKA výrub.pdf2023-08-01
DokumentVZN 012017.pdf2023-08-01
DokumentVZN 12018.pdf2023-08-01
DokumentVZN 12019o určení výšky príspevku MŠ,ZŠ, ŠKD.pdf2023-08-01
DokumentVZN 22018 o službách poskytovaných obcou.pdf2023-08-01
DokumentVZN 5 - 2015.pdf2023-08-01
DokumentVZN obce Rudina o miestnom poplatku za TKO.pdf2023-08-01
DokumentVZN obce Rudina č. 012016.pdf2023-08-01
DokumentVZN č. 1_2012 o miestnych daniach.pdf2023-08-01
DokumentVZN č. 2_2012 o miestnom poplatku za kumunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf2023-08-01
DokumentVerejná vyhláška 1. časť.pdf2023-08-01
DokumentVerejná vyhláška 1832018.pdf2023-08-01
DokumentVerejná vyhláška 1832018_0.pdf2023-08-01
DokumentVerejná vyhláška 1932018.pdf2023-08-01
DokumentVerejná vyhláška 2.časť.pdf2023-08-01
DokumentVerejná vyhláška 212018.pdf2023-08-01
DokumentVerejná vyhláška 3212018-01 Obec Snežnica.pdf2023-08-01
DokumentVerejná vyhláška 353201801.pdf2023-08-01
DokumentVerejná vyhláška 5422017.pdf2023-08-01
DokumentVerejná vyhláška 568 - 2018.pdf2023-08-01
DokumentVerejná vyhláška 679 2018.pdf2023-08-01
DokumentVerejná vyhláška 705201803.pdf2023-08-01
DokumentVerejná vyhláška 7172017.pdf2023-08-01
DokumentVerejná vyhláška 7672016.pdf2023-08-01
DokumentVerejná vyhláška 992019.pdf2023-08-01
DokumentVerejná vyhláška Krajský pamiatkový ústav.pdf2023-08-01
DokumentVerejná vyhláška osvetlenie Zadky.pdf2023-08-01
DokumentVerejná vyhláška čj 2362018.pdf2023-08-01
DokumentVerejná vyhláška_0.pdf2023-08-01
DokumentVerejná vyhláška_1.pdf2023-08-01
DokumentVerejná vyhláška_10.pdf2023-08-01
DokumentVerejná vyhláška_11.pdf2023-08-01
DokumentVerejná vyhláška_12.pdf2023-08-01
DokumentVerejná vyhláška_13.pdf2023-08-01
DokumentVerejná vyhláška_14.pdf2023-08-01
DokumentVerejná vyhláška_15.pdf2023-08-01
DokumentVerejná vyhláška_16.pdf2023-08-01
DokumentVerejná vyhláška_17.pdf2023-08-01
DokumentVerejná vyhláška_5.pdf2023-08-01
DokumentVerejná vyhláška_6.pdf2023-08-01
DokumentVerejná vyhláška_7.pdf2023-08-01
DokumentVerejná vyhláška_8.pdf2023-08-01
DokumentVerejná vyhláška_9.pdf2023-08-01
DokumentVerejná výhláška 353 - 2018 -2.pdf2023-08-01
DokumentVerjná vyhláška č. j. 487 -2017-01.pdf2023-08-01
DokumentVoľby do orgánov samosprávy obcí 2014.pdf2023-08-01
DokumentVyhlásenie Združenia mesta a obcí Dolných Kysúc.doc2023-08-01
DokumentVyhláška.pdf2023-08-01
DokumentVyjadrenie 5602018.pdf2023-08-01
DokumentVýberové konanie - riaditeľ ZŠ Rudina.pdf2023-08-01
DokumentVýdavky 2021.pdf2023-08-01
DokumentVýdavky r. 2015.xls2023-08-01
DokumentVýrub stromov.pdf2023-08-01
DokumentVýsledky volieb 2014.pdf2023-08-01
DokumentVýzva na vyjadrenie 5652018_0.pdf2023-08-01
DokumentZOZNAM NEPLATIČOV.pdf2023-08-01
DokumentZber nebezpečného odpadu.jpg2023-08-01
DokumentZber papiera.doc2023-08-01
DokumentZmena a Doplnok č. 1 UP obce Nesluša.pdf2023-08-01
DokumentZmena a doplnenie opatrenia HH SR 16_03.pdf2023-08-01
DokumentZmeny a doplnky č. 1 ÚP obce Divina.pdf2023-08-01
DokumentZmeny a doplnok č. 2 ÚPN Mesta Kysucké Nové Mesto.pdf2023-08-01
DokumentZoznam neplatičov daní v obci Rudina do sumy 160 € k 19.11.12012.doc2023-08-01
DokumentZoznam neplatičov k 31.12.2013.pdf2023-08-01
DokumentZoznam neplatičov k 31.12.2018.jpg2023-08-01
DokumentZoznam neplatičov obce Rudina nad 161 € k 13.11.2012.doc2023-08-01
DokumentZoznam neprevzatých listových zásielok týkajúcich sa komasácie k 18.06.2012.doc2023-08-01
DokumentZoznam neprevzatých listových zásielok týkajúcich sa komasácie.doc2023-08-01
DokumentZverejnenie odmeny zástupcovi.jpg2023-08-01
DokumentZáverečný účet Obce Rudina 2013.pdf2023-08-01
DokumentZáverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016.pdf2023-08-01
DokumentZáverečný účet obce za rok 2014.pdf2023-08-01
DokumentZáverečný účet obce za rok 2018_0.pdf2023-08-01
DokumentZáverečný účet obce za rok 2019.pdf2023-08-01
DokumentZáverečný účet obce za rok 2020.pdf2023-08-01
DokumentZáverečný účet.doc2023-08-01
Dokumentdoplnenie programu zasadnutia OZ 17- 26.08. 2016.pdf2023-08-01
Dokumentinformácia o počte občanov.pdf2023-08-01
Dokumentkandidátna listina.pdf2023-08-01
Dokumentmapa.pdf2023-08-01
Dokumentmapa_0.pdf2023-08-01
Dokumentmimoriadné zastupiteľstvo 05.02.2016.pdf2023-08-01
Dokumentmimoriadné zastupiteľstvo 17.05.2014.doc2023-08-01
Dokumentmimoriadné zastupiteľstvo 18.12.2015.doc2023-08-01
Dokumentmimoriadné zastupiteľstvo 27.05.2016.pdf2023-08-01
Dokumentnávrh VZN 3_2015 o určení miesta a zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.pdf2023-08-01
Dokumentnávrh VZN o miestnom poplatku za KO a DSO.doc2023-08-01
Dokumentnávrh VZN o miestnych daniach.doc2023-08-01
Dokumentodborný posudok 2012 Dom smútku.pdf2023-08-01
Dokumentodpady 1.12.2012.doc2023-08-01
Dokumentodpoveď spomaľovacie prahy.pdf2023-08-01
Dokumentoprava_rozhod.pdf2023-08-01
Dokumentoznam k registrácií kandidátov.pdf2023-08-01
Dokumentoznam k voličským preukazom.pdf2023-08-01
Dokumentoznam.pdf2023-08-01
Dokumentoznámenie o začatí prerokovania.pdf2023-08-01
Dokumentplán Rudina.docx2023-08-01
Dokumentplán kontrolnej činnosti 2015.pdf2023-08-01
Dokumentplán kontrolnej činnosti II polrok 2020.docx2023-08-01
Dokumentpozvánka 6 zasadnutie OZ.pdf2023-08-01
Dokumentpozvánka OZ 16.02.2017.pdf2023-08-01
Dokumentpozvánka OZ 8_2014.pdf2023-08-01
Dokumentpozvánka hasiči.doc2023-08-01
Dokumentpozvánka na 1 zasadnutie OZ - 2013_0.doc2023-08-01
Dokumentpozvánka na 10. zasadnutie OZ_1.doc2023-08-01
Dokumentpozvánka na 11. zasadnutie OZ.doc2023-08-01
Dokumentpozvánka na 11 zasadnutie OZ - 2012.doc2023-08-01
Dokumentpozvánka na 2.zasadnutie OZ - 2013.doc2023-08-01
Dokumentpozvánka na 2_2014 zasadnutie OZ.doc2023-08-01
Dokumentpozvánka na 3.zasadnutie OZ - 2014.doc2023-08-01
Dokumentpozvánka na 4. zasadnutie OZ.pdf2023-08-01
Dokumentpozvánka na 4.mimoriadne zasadnutie OZ 15.07.2016.pdf2023-08-01
Dokumentpozvánka na 4.zasadnutie OZ - 2013.doc2023-08-01
Dokumentpozvánka na 5.zasadnutie OZ - 2013.doc2023-08-01
Dokumentpozvánka na 5.zasadnutie OZ - 2014.doc2023-08-01
Dokumentpozvánka na 7. mimoriadne zasadnutie OZ.pdf2023-08-01
Dokumentpozvánka na 7. zasadnutie OZ 10.07.2015.pdf2023-08-01
Dokumentpozvánka na 7.zasadnutie OZ - 2014.doc2023-08-01
Dokumentpozvánka na 8 zasadnutie OZ_0.doc2023-08-01
Dokumentpozvánka na 9 zasadnutie OZ - 2012.doc2023-08-01
Dokumentpozvánka na OZ 1-2012.doc2023-08-01
Dokumentpozvánka na OZ 12.12.2014.pdf2023-08-01
Dokumentpozvánka na OZ 2-2012.doc2023-08-01
Dokumentpozvánka na OZ č. 4.doc2023-08-01
Dokumentpozvánka na OZ č. 8.doc2023-08-01
Dokumentpozvánka na OZ_0.pdf2023-08-01
Dokumentpozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ 21.12. 2016.pdf2023-08-01
Dokumentpozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ _2015.pdf2023-08-01
Dokumentpozvánka na zasadnutie OZ 10_2015.pdf2023-08-01
Dokumentpozvánka na zasadnutie OZ 11_2015.pdf2023-08-01
Dokumentpozvánka na zasadnutie OZ 14- 15.04. 2016.pdf2023-08-01
Dokumentpozvánka na zasadnutie OZ 16- 10.06. 2016.pdf2023-08-01
Dokumentpozvánka na zasadnutie OZ 19- 14.10. 2016.pdf2023-08-01
Dokumentpozvánka na zasadnutie OZ 20 -11.11. 2016.pdf2023-08-01
Dokumentpozvánka na zasadnutie OZ 21 -09.12. 2016.pdf2023-08-01
Dokumentpozvánka na zasadnutie OZ 21.04.2017.pdf2023-08-01
Dokumentpozvánka na zasadnutie OZ 22 -27.01.2017.pdf2023-08-01
Dokumentpozvánka na zasadnutie OZ 24 -14.03.2017.pdf2023-08-01
Dokumentpozvánka na zasadnutie OZ 28.- 28.07.2017.pdf2023-08-01
Dokumentpozvánka na zasadnutie OZ 34.- 13.04.2018.pdf2023-08-01
Dokumentpozvánka na zasadnutie OZ 35.- 18.06.2018.pdf2023-08-01
Dokumentpozvánka na zasadnutie OZ 36.- 13.07.2018.pdf2023-08-01
Dokumentpozvánka na zasadnutie OZ 37.- 10.08.2018.pdf2023-08-01
Dokumentpozvánka na zasadnutie OZ 3_2015.pdf2023-08-01
Dokumentpozvánka na zasadnutie OZ 4_2015.pdf2023-08-01
Dokumentpozvánka na zasadnutie OZ 5_2015.pdf2023-08-01
Dokumentpozvánka na zasadnutie OZ 8_2015.pdf2023-08-01
Dokumentpozvánka na zastupiteľstvo.pdf2023-08-01
Dokumentpozvánka.pdf2023-08-01
Dokumentprogram 8. zasadnutia OZ.pdf2023-08-01
Dokumentrozhodnutie_HH_SR_karantena_12_03_2020.pdf2023-08-01
Dokumentrozpočet 2016.pdf2023-08-01
Dokumentsituácia v.o..pdf2023-08-01
Dokumentstaticný posudok Rudina-1.pdf2023-08-01
Dokumentstavebné povolenie.pdf2023-08-01
Dokumentustanovujúce zasadnutie OZ.pdf2023-08-01
Dokumentustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.pdf2023-08-01
Dokumentverejná vyhláška elektrika.pdf2023-08-01
Dokumentverejná vyhláška 001.jpg2023-08-01
Dokumentverejná vyhláška 002.jpg2023-08-01
Dokumentverejná vyhláška 003.jpg2023-08-01
Dokumentverejná vyhláška Šutara.jpg2023-08-01
Dokumentverejná vyhláška.pdf2023-08-01
Dokumentvodozádržné opatrenia Nesluša obecny urad ihrisko na posl.pdf2023-08-01
Dokumentvoľba hlavného kontrolóra -1.pdf2023-08-01
Dokumentvybavenie petície oznámenie.pdf2023-08-01
Dokumentvzdanie sa kandidatúry na starostu obce Rudina.pdf2023-08-01
Dokumentvýberové konanie -hlavný kontrolór obce.doc2023-08-01
Dokumentvýkaz odpady 2020.pdf2023-08-01
Dokumentvýsledky volieb do Európskeho parlamentu Obec Rudina.pdf2023-08-01
DokumentÚKS 10.03.2020.docx2023-08-01
DokumentÚZEMNÉ ROZHODNUTIE čj 321201802.pdf2023-08-01
Dokumentúk. spevnená plocha KNM.pdf2023-08-01
Skip to content