Dokumenty

Obecné zastupiteľstvo

Povinne zverejňované dokumenty

Verejné obstarávanie

Formuláre, žiastosti a tlačivá

Všetky dokumenty zverejnené na starších weboch obce si môžete prezrieť tu:


Nachádzate sa v: Dokumenty obce Rudina /Povinne-zverejnovane-dokumenty/Zmluvy-a-dohody/2018
Typ dokumentu Dokument k nahliadnutiu [▼] [▲]Dátum publikovania [▼] [▲]
DokumentBIOMASA.pdf2023-08-01
DokumentDodatok-161.pdf2023-08-01
DokumentDodatok-272.pdf2023-08-01
DokumentDodatok-331.pdf2023-08-01
DokumentDodatok-409.pdf2023-08-01
DokumentDodatok-41.pdf2023-08-01
DokumentDodatok-435.pdf2023-08-01
DokumentDodatok-444.pdf2023-08-01
DokumentDodatok-453.pdf2023-08-01
DokumentDodatok-459.pdf2023-08-01
DokumentDodatok-483.pdf2023-08-01
DokumentDodatok-484.pdf2023-08-01
DokumentDodatok-486.pdf2023-08-01
DokumentDodatok-486_0.pdf2023-08-01
DokumentDodatok-549.pdf2023-08-01
DokumentDodatok-571.pdf2023-08-01
DokumentDodatok-571_0.pdf2023-08-01
DokumentDodatok-629.pdf2023-08-01
DokumentDodatok-724.pdf2023-08-01
DokumentDodatok-809.pdf2023-08-01
DokumentDodatok-813.pdf2023-08-01
DokumentDodatok-c_-1-vodovod.pdf2023-08-01
DokumentDodatok-c_-1_0.pdf2023-08-01
DokumentDodatok-c_-2_0.pdf2023-08-01
DokumentDodatok-k-Ramcovej-dohode.pdf2023-08-01
DokumentDodatok-k-najomnej-zmluve-c_-448.pdf2023-08-01
DokumentDodatok-k-zmluve-o-dodavke-tepla.pdf2023-08-01
DokumentKupna-zmluva-obec-Rudina-Cernakovci-na-zverejnenie.pdf2023-08-01
DokumentLUNYS-zmluva.pdf2023-08-01
DokumentNZ-47.pdf2023-08-01
DokumentNZ-633.pdf2023-08-01
DokumentNZ-886.pdf2023-08-01
DokumentNZ-c_-886.pdf2023-08-01
DokumentPrikazna-zmluva-.pdf2023-08-01
DokumentPrikazna-zmluva.pdf2023-08-01
DokumentPrikazna-zmluva_0.pdf2023-08-01
DokumentRamcova-dohoda-Kubala.pdf2023-08-01
DokumentRamcova-dohoda-Pochybova.pdf2023-08-01
DokumentRamcova-dohoda_0.pdf2023-08-01
DokumentRamcova-dohoda_1.pdf2023-08-01
DokumentRamcova-zmluva_0.pdf2023-08-01
DokumentSOZA.pdf2023-08-01
DokumentZSR-Zmluva.pdf2023-08-01
DokumentZemankova_Hela__-na-uverejnenie.pdf2023-08-01
DokumentZmlua-488.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-109.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-211.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-244.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-38-692.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-408.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-427.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-617.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-630.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-669.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-707.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-812.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-882.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-883.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-883_0.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-884.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-SPP.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-SPP_0.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-ZSK.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-c_-6-2018.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-detske-ihrisko-1.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-dielo-BROZ-STAV.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-dielo-c_-4-2018.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-dotacii_2.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-dotacii_3.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-najme-SOcU.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-najme-nebytovych-priestorov_1.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-odbornej-a-techonologickej-pomoci.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-poskytnuti-dotacie-Jednota-dochodcov-Rudina.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-poskytnuti-dotacie-Pripravka.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-poskytnuti-dotacie_6.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-poskytnuti-doticie-OSK.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-poskytovani-pravnych-sluzieb-Hagara-Hagarova-s_r_o_-2.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-poskytovani-sluzieb.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-prenajme-OHZ.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-prenajme-ZRPS.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-prenajme-mustarne.docx2023-08-01
DokumentZmluva-o-prenajme-nebytovych-priestorov_1.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-prenajme-saly.docx2023-08-01
DokumentZmluva-o-prenajme-saly.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-prenajme-saly_0.docx2023-08-01
DokumentZmluva-o-prenajme_10.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-prenajme_11.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-prenajme_12.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-prenajme_13.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-prenajme_14.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-prenajme_15.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-prenajme_16.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-prenajme_17.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-prenajme_18.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-prenajme_19.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-prenajme_20.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-prenajme_21.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-prenajme_22.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-prenajme_23.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-prenajme_24.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-prenajme_7.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-prenajme_8.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-prenajme_9.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-spracovani-OU.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-so-sprostredkovatelom-OOU.pdf2023-08-01
Dokumentdodatok-378.pdf2023-08-01
Dokumentkupna-zmluva-Obec-Pochybovci-na-uverejnenie.docx2023-08-01
Dokumentkupna-zmluva-Zemanek-Miroslav.pdf2023-08-01
Dokumentzmluva-407.pdf2023-08-01
Dokumentzmluva-860.pdf2023-08-01
Dokumentzmluva-Martinec.docx2023-08-01
Dokumentzmluva-o-najme.pdf2023-08-01
Dokumentzmlvua-245.pdf2023-08-01
Skip to content