Dokumenty

Obecné zastupiteľstvo

Povinne zverejňované dokumenty

Strategické dokumenty obce

Verejné obstarávanie

Formuláre, žiastosti a tlačivá

Všetky dokumenty zverejnené na starších weboch obce si môžete prezrieť tu:


Nachádzate sa v: Dokumenty obce Rudina /Povinne-zverejnovane-dokumenty/Zmluvy-a-dohody/2015
Typ dokumentu Dokument k nahliadnutiu [▼] [▲]Dátum publikovania [▼] [▲]
DokumentCykloklub-Rudina-zmluva-.pdf2023-08-01
DokumentDOHODA-23AC2015.pdf2023-08-01
DokumentDOHODA-UPSVAR.pdf2023-08-01
DokumentDodatok-c_-1-DS.pdf2023-08-01
DokumentDodatok-c_-1.pdf2023-08-01
DokumentDodatok-c_-3-k-zmluve-c_-1603.pdf2023-08-01
DokumentDodatok-k-Zmluve.pdf2023-08-01
DokumentDohoda-212015§54-SnZ.pdf2023-08-01
DokumentDohoda-292015§54VZ.pdf2023-08-01
DokumentDohoda-31§50jNS2015.pdf2023-08-01
DokumentDohoda-c_-15.pdf2023-08-01
DokumentDohoda-c_1-k-dohode-212015§54SnZ.pdf2023-08-01
DokumentDohoda-c_12015§54PZ.pdf2023-08-01
DokumentDohoda-o-spolupraci.pdf2023-08-01
DokumentDohoda-o-vyplnovacom-prave-c_-247708-2015.pdf2023-08-01
DokumentDohoda.pdf2023-08-01
DokumentJednota-dochodcov-Slovenska-ZO-Rudina.pdf2023-08-01
DokumentKZ.pdf2023-08-01
DokumentKolektivna-zmluva-na-rok-2015.pdf2023-08-01
DokumentKomisionarska-zmluva.pdf2023-08-01
DokumentOSK-Rudina-zmluva-.pdf2023-08-01
DokumentZO-SZZ-Rudina-zmluva-.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-1-2015.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-1.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-1_0.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-SSE-horny-koniec-1.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-SSE-stred.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-SeVaK-Zilina-.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-beznom-ucte.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-dielo-Ihrisko.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-dielo-c_-03_2015.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-dielo-schody-Kpitulcin.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-dodavke-a-odbere-tepla.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-poskytnuti-dotacie-na-podporu-rozvoja-sportu-na-rok-2015.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-poskytnuti-financnej-dotacie.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-poskytnuti-nenavratneho-fin_prostriedku.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-poskytovani-auditorskych-sluzieb_0.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-prenajme-sportova-hala-2015.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-terminovanom-uvere.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-vypozicke-1.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-vypozicke.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-o-zriadeni-zalozneho-prava-c247695-2015.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-stavebny-dozor-ihrisko.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-transfery-Obec-Rudina-obcianske-zdruzenie-rodicov-a-priatelov___.pdf2023-08-01
Dokumentdohoda-o-vypl_prave-k-blankozmenke-c_247695-2015-1.pdf2023-08-01
Dokumentobj.pdf2023-08-01
Dokumentservisna-zmluva.pdf2023-08-01
Dokumentsponzorska-zmluva.pdf2023-08-01
Dokumentuverova-zmluva-247708-2015.pdf2023-08-01
Dokumentuverova-zmluva-c_-247695-2015.pdf2023-08-01
Dokumentzmluva-SSE-dolny-koniec.pdf2023-08-01
Dokumentzmluva-o-dielo-06-2015.pdf2023-08-01
Dokumentzmluva-svetelnotechnicke-merania.pdf2023-08-01
Skip to content