Dokumenty

Obecné zastupiteľstvo

Povinne zverejňované dokumenty

Strategické dokumenty obce

Verejné obstarávanie

Formuláre, žiastosti a tlačivá

Všetky dokumenty zverejnené na starších weboch obce si môžete prezrieť tu:


Nachádzate sa v: Dokumenty obce Rudina /Povinne-zverejnovane-dokumenty/Starsie-dokumenty
Typ dokumentu Dokument k nahliadnutiu [▼] [▲]Dátum publikovania [▼] [▲]
Dokument2493811.pdf2023-08-01
Dokument448.pdf2023-08-01
Dokument8200050232.pdf2023-08-01
Dokument8200050233.pdf2023-08-01
Dokument8200050234.pdf2023-08-01
Dokument8200050235.pdf2023-08-01
Dokument8200050236.pdf2023-08-01
Dokument8200050237.pdf2023-08-01
Dokument8200050238.pdf2023-08-01
Dokument8200050239.pdf2023-08-01
Dokument8200050240.pdf2023-08-01
Dokument8200050241.pdf2023-08-01
Dokument8200050242.pdf2023-08-01
Dokument8200050243.pdf2023-08-01
Dokument8200050244.pdf2023-08-01
Dokument8200050246.pdf2023-08-01
DokumentAGRO TAMI.pdf2023-08-01
DokumentATCJR.pdf2023-08-01
DokumentBIOMASA.pdf2023-08-01
DokumentBIOMASA_0.pdf2023-08-01
DokumentBIOPEL.pdf2023-08-01
DokumentCYKLOKLUB_0.pdf2023-08-01
DokumentCykloklub Rudina zmluva .pdf2023-08-01
DokumentDOHODA 202501250.pdf2023-08-01
DokumentDOHODA 23AC2015.pdf2023-08-01
DokumentDOHODA UPSVAR_0.pdf2023-08-01
DokumentDarovacia zmluva.pdf2023-08-01
DokumentDodatok .pdf2023-08-01
DokumentDodatok 1 k Zmluve o výpožičke.pdf2023-08-01
DokumentDodatok 161.pdf2023-08-01
DokumentDodatok 2.pdf2023-08-01
DokumentDodatok 272.pdf2023-08-01
DokumentDodatok 331.pdf2023-08-01
DokumentDodatok 409.pdf2023-08-01
DokumentDodatok 41.pdf2023-08-01
DokumentDodatok 435.pdf2023-08-01
DokumentDodatok 444.pdf2023-08-01
DokumentDodatok 453.pdf2023-08-01
DokumentDodatok 459.pdf2023-08-01
DokumentDodatok 475.pdf2023-08-01
DokumentDodatok 481.pdf2023-08-01
DokumentDodatok 482.pdf2023-08-01
DokumentDodatok 483.pdf2023-08-01
DokumentDodatok 484.pdf2023-08-01
DokumentDodatok 486.pdf2023-08-01
DokumentDodatok 486_0.pdf2023-08-01
DokumentDodatok 549.pdf2023-08-01
DokumentDodatok 571.pdf2023-08-01
DokumentDodatok 571_0.pdf2023-08-01
DokumentDodatok 629.pdf2023-08-01
DokumentDodatok 709.pdf2023-08-01
DokumentDodatok 724.pdf2023-08-01
DokumentDodatok 735.pdf2023-08-01
DokumentDodatok 756.pdf2023-08-01
DokumentDodatok 809.pdf2023-08-01
DokumentDodatok 813.pdf2023-08-01
DokumentDodatok CzKN.pdf2023-08-01
DokumentDodatok EKORAY.jpg2023-08-01
DokumentDodatok IROP-D1-302021W804-221-35 - CRZ.pdf2023-08-01
DokumentDodatok k NZ 380 .pdf2023-08-01
DokumentDodatok k NZ 493.pdf2023-08-01
DokumentDodatok k NZ 498.pdf2023-08-01
DokumentDodatok k NZ 758.pdf2023-08-01
DokumentDodatok k NZ 779.pdf2023-08-01
DokumentDodatok k NZ č. 113.pdf2023-08-01
DokumentDodatok k NZ č. 139.pdf2023-08-01
DokumentDodatok k NZ č. 224.pdf2023-08-01
DokumentDodatok k NZ č. 359.pdf2023-08-01
DokumentDodatok k NZ č. 478.pdf2023-08-01
DokumentDodatok k NZ č. 479.pdf2023-08-01
DokumentDodatok k NZ č. 63.pdf2023-08-01
DokumentDodatok k Rámcovej dohode.pdf2023-08-01
DokumentDodatok k Zmluve č. 27.pdf2023-08-01
DokumentDodatok k nájomnej zmluve č. 69.pdf2023-08-01
DokumentDodatok k nájomnej zmluve.pdf2023-08-01
DokumentDodatok k zmluve A0522166.pdf2023-08-01
DokumentDodatok k zmluve A9799452.pdf2023-08-01
DokumentDodatok k zmluve A9799469.pdf2023-08-01
DokumentDodatok k zmluve o dodávke tepla.pdf2023-08-01
DokumentDodatok k zmluve o poskytovaní služieb 499.pdf2023-08-01
DokumentDodatok k zmluve o poskytovaní služieb 524.pdf2023-08-01
DokumentDodatok k zmluve o poskytovaní služieb 836.pdf2023-08-01
DokumentDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb.pdf2023-08-01
DokumentDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_0.pdf2023-08-01
DokumentDodatok k zmluve č. 37_ZD2-36_14.pdf2023-08-01
DokumentDodatok č. 1 ÚVSR.pdf2023-08-01
DokumentDodatok č. 1 DS.pdf2023-08-01
DokumentDodatok č. 1 MH SR.pdf2023-08-01
DokumentDodatok č. 1 k Zmluve o odbere tepla.pdf2023-08-01
DokumentDodatok č. 1 vodovod.pdf2023-08-01
DokumentDodatok č. 1 ÚV SR.pdf2023-08-01
DokumentDodatok č. 1.pdf2023-08-01
DokumentDodatok č. 10 - Biomasa.pdf2023-08-01
DokumentDodatok č. 12015 k zmluve o poskytnutí dotácie.pdf2023-08-01
DokumentDodatok č. 186.pdf2023-08-01
DokumentDodatok č. 1_0.pdf2023-08-01
DokumentDodatok č. 2.pdf2023-08-01
DokumentDodatok č. 2_0.pdf2023-08-01
DokumentDodatok č. 2_2014.pdf2023-08-01
DokumentDodatok č. 3 k zmluve č. 1603.pdf2023-08-01
DokumentDodatok č. 30.pdf2023-08-01
DokumentDodatok č. 349.pdf2023-08-01
DokumentDodatok č. 456.pdf2023-08-01
DokumentDodatok č. 480.pdf2023-08-01
DokumentDodatok č. 598 k NZ.pdf2023-08-01
DokumentDodatok č. 654.pdf2023-08-01
DokumentDodatok č.4 k ZoD.pdf2023-08-01
DokumentDodatok č.454.pdf2023-08-01
DokumentDodatok č.80.pdf2023-08-01
DokumentDodatok.pdf2023-08-01
DokumentDodatok_0.pdf2023-08-01
DokumentDodatok_1.pdf2023-08-01
DokumentDodatok_2.pdf2023-08-01
DokumentDodatok_3.pdf2023-08-01
DokumentDodatok_k_zmluve_o_NFP_DZ221401203120101_-_scan[1].pdf2023-08-01
DokumentDohoda 202501082.pdf2023-08-01
DokumentDohoda 212015§54-ŠnZ.pdf2023-08-01
DokumentDohoda 292015§54VZ.pdf2023-08-01
DokumentDohoda 2_2014 ÚP.pdf2023-08-01
DokumentDohoda 31§50jNS2015.pdf2023-08-01
DokumentDohoda 35.pdf2023-08-01
DokumentDohoda 3_ 2014 ÚP.pdf2023-08-01
DokumentDohoda 50j.pdf2023-08-01
DokumentDohoda UPSVaR.pdf2023-08-01
DokumentDohoda o doplňovaní knižných fondov na rok 2017.pdf2023-08-01
DokumentDohoda o platbách SE 257008729.pdf2023-08-01
DokumentDohoda o platbách SE 257008731.pdf2023-08-01
DokumentDohoda o platbách.pdf2023-08-01
DokumentDohoda o platbách_0.pdf2023-08-01
DokumentDohoda o spolupráci.pdf2023-08-01
DokumentDohoda o ukončení mandátnej zmluvy.pdf2023-08-01
DokumentDohoda o ukončení náj. vzťahu LESY SR.pdf2023-08-01
DokumentDohoda o vyplňovacom práve č. 247708-2015.pdf2023-08-01
DokumentDohoda s UPSVAR.pdf2023-08-01
DokumentDohoda ÚPSVaR Žilina.pdf2023-08-01
DokumentDohoda č. 14_AC_2014.pdf2023-08-01
DokumentDohoda č. 15.pdf2023-08-01
DokumentDohoda č. 20_§50j_NS2014.pdf2023-08-01
DokumentDohoda č.1 k dohode 212015§54ŠnZ.pdf2023-08-01
DokumentDohoda č.12015§54PZ.pdf2023-08-01
DokumentDohoda č.CPZA-ON-2017.pdf2023-08-01
DokumentDohoda.pdf2023-08-01
DokumentDohoda_0.pdf2023-08-01
AdresárDokumenty-obce2023-08-01
DokumentFA.pdf2023-08-01
DokumentHromadná licenčná zmluva.pdf2023-08-01
DokumentHruška.pdf2023-08-01
DokumentJednota dôchodcov Slovenska - ZO Rudina.pdf2023-08-01
DokumentKZ AGROTAMI.pdf2023-08-01
DokumentKZ Lunys.pdf2023-08-01
DokumentKZ.pdf2023-08-01
DokumentKZ201925509.pdf2023-08-01
DokumentKZ201925510.pdf2023-08-01
DokumentKZ201925511.pdf2023-08-01
DokumentKZ_0.pdf2023-08-01
DokumentKZ_1.pdf2023-08-01
DokumentKZ_2.pdf2023-08-01
DokumentKolektívna zmluva 2014.pdf2023-08-01
DokumentKolektívna zmluva na rok 2015.pdf2023-08-01
DokumentKomisionárksa zmluva.pdf2023-08-01
DokumentKomisionárska zmluva.pdf2023-08-01
DokumentKÚPNA ZMLUVA_auto Rudina.pdf2023-08-01
DokumentKÚPNA ZMLUVA použi pri cesta pri obecnom úrade na uverejnenie.pdf2023-08-01
DokumentKúpna zmluva merače rýchlosti.pdf2023-08-01
DokumentKúpna zmluva .pdf2023-08-01
DokumentKúpna zmluva Lunys.pdf2023-08-01
DokumentKúpna zmluva Mäso.pdf2023-08-01
DokumentKúpna zmluva Potravinka_0.pdf2023-08-01
DokumentKúpna zmluva a posudok.pdf2023-08-01
DokumentKúpna zmluva cesta Zadky.pdf2023-08-01
DokumentKúpna zmluva obec Rudina - Černákovci na zverejnenie.pdf2023-08-01
DokumentKúpna zmluva.pdf2023-08-01
DokumentKúpna zmluva_0.pdf2023-08-01
DokumentKúpna zmluva_1.pdf2023-08-01
DokumentKúpna zmluva_10.pdf2023-08-01
DokumentKúpna zmluva_11.pdf2023-08-01
DokumentKúpna zmluva_12.pdf2023-08-01
DokumentKúpna zmluva_13.pdf2023-08-01
DokumentKúpna zmluva_2.pdf2023-08-01
DokumentKúpna zmluva_3.pdf2023-08-01
DokumentKúpna zmluva_4.pdf2023-08-01
DokumentKúpna zmluva_5.pdf2023-08-01
DokumentKúpna zmluva_6.pdf2023-08-01
DokumentKúpna zmluva_7.pdf2023-08-01
DokumentKúpna zmluva_8.pdf2023-08-01
DokumentKúpna zmluva_9.pdf2023-08-01
DokumentLUNYS zmluva.pdf2023-08-01
DokumentLUNYS.pdf2023-08-01
DokumentLUNYS_0.pdf2023-08-01
DokumentLesy SR_0.pdf2023-08-01
DokumentMF list.pdf2023-08-01
DokumentMFGK Slovakia.pdf2023-08-01
DokumentMKSS KNM.pdf2023-08-01
DokumentMandátna zmluva stavebný dozor.pdf2023-08-01
DokumentMandátna zmluva verejné obstarávanie.pdf2023-08-01
DokumentMandátna zmluva.pdf2023-08-01
DokumentMandátna zmluva_0.pdf2023-08-01
DokumentMaso Kubala.pdf2023-08-01
DokumentNZ 1 001.jpg2023-08-01
DokumentNZ 10.pdf2023-08-01
DokumentNZ 11.pdf2023-08-01
DokumentNZ 12.pdf2023-08-01
DokumentNZ 13.pdf2023-08-01
DokumentNZ 14.pdf2023-08-01
DokumentNZ 15.pdf2023-08-01
DokumentNZ 16.pdf2023-08-01
DokumentNZ 17.pdf2023-08-01
DokumentNZ 18.pdf2023-08-01
DokumentNZ 19.pdf2023-08-01
DokumentNZ 2 001.jpg2023-08-01
DokumentNZ 20.pdf2023-08-01
DokumentNZ 21.pdf2023-08-01
DokumentNZ 22.pdf2023-08-01
DokumentNZ 23.pdf2023-08-01
DokumentNZ 24.pdf2023-08-01
DokumentNZ 25.pdf2023-08-01
DokumentNZ 26.pdf2023-08-01
DokumentNZ 27.pdf2023-08-01
DokumentNZ 28.pdf2023-08-01
DokumentNZ 29.pdf2023-08-01
DokumentNZ 3 001.jpg2023-08-01
DokumentNZ 30.pdf2023-08-01
DokumentNZ 31.pdf2023-08-01
DokumentNZ 31_0.pdf2023-08-01
DokumentNZ 32.pdf2023-08-01
DokumentNZ 33.pdf2023-08-01
DokumentNZ 34.pdf2023-08-01
DokumentNZ 35.pdf2023-08-01
DokumentNZ 381.pdf2023-08-01
DokumentNZ 382.pdf2023-08-01
DokumentNZ 4 001.jpg2023-08-01
DokumentNZ 47.pdf2023-08-01
DokumentNZ 5 001.jpg2023-08-01
DokumentNZ 6.pdf2023-08-01
DokumentNZ 633.pdf2023-08-01
DokumentNZ 7.pdf2023-08-01
DokumentNZ 8.pdf2023-08-01
DokumentNZ 886.pdf2023-08-01
DokumentNZ 9.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 100.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 101.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 102.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 103.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 104 (2).pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 105 (2).pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 106 (2).pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 107 (2).pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 108.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 109 (2).pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 110 (2).pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 111.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 112 (1).pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 113.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 114 (1).pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 115.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 116.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 117.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 118.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 119.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 120.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 121.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 122.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 123.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 124.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 125.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 126.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 127.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 128.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 129.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 130.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 131.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 132.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 133.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 134.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 135.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 136.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 137.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 138.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 139.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 140.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 141.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 142.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 142_0.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 143.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 36.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 37.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 38.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 39.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 40.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 41.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 42.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 43.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 44.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 45.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 47.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 48.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 49.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 50.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 51.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 52.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 53.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 54.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 55.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 56.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 57.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 58.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 59.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 60.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 61.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 62.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 63.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 64.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 644.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 645.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 65.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 66.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 67.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 68.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 69.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 70.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 71.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 72.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 73.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 74.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 75.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 76.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 77.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 777.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 78.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 79.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 80.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 82.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 83.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 84.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 85.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 86.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 87.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 88.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 880.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 881.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 886.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 89.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 90.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 91.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 92.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 93.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 95.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 96.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 97.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 98.pdf2023-08-01
DokumentNZ č. 99.pdf2023-08-01
DokumentNZ č.46.pdf2023-08-01
DokumentNz č. 81.pdf2023-08-01
DokumentNájomná zmluva - hrobové miesto.pdf2023-08-01
DokumentNájomná zmluva .pdf2023-08-01
DokumentNájomná zmluva 111.pdf2023-08-01
DokumentNájomná zmluva 112.pdf2023-08-01
DokumentNájomná zmluva 184 dodatok.pdf2023-08-01
DokumentNájomná zmluva 192 dodatok.pdf2023-08-01
DokumentNájomná zmluva 193 dodatok.pdf2023-08-01
DokumentNájomná zmluva 197 dodatok.pdf2023-08-01
DokumentNájomná zmluva 269.pdf2023-08-01
DokumentNájomná zmluva 31.pdf2023-08-01
DokumentNájomná zmluva 310.pdf2023-08-01
DokumentNájomná zmluva 311.pdf2023-08-01
DokumentNájomná zmluva 32.pdf2023-08-01
DokumentNájomná zmluva 33.pdf2023-08-01
DokumentNájomná zmluva 331.pdf2023-08-01
DokumentNájomná zmluva 332.pdf2023-08-01
DokumentNájomná zmluva 34.pdf2023-08-01
DokumentNájomná zmluva 376 dodatok.pdf2023-08-01
DokumentNájomná zmluva 388.pdf2023-08-01
DokumentNájomná zmluva 389.pdf2023-08-01
DokumentNájomná zmluva 397.pdf2023-08-01
DokumentNájomná zmluva 398.pdf2023-08-01
DokumentNájomná zmluva 473 Dodatok .pdf2023-08-01
DokumentNájomná zmluva 506.pdf2023-08-01
DokumentNájomná zmluva 536.pdf2023-08-01
DokumentNájomná zmluva 561.pdf2023-08-01
DokumentNájomná zmluva 609.pdf2023-08-01
DokumentNájomná zmluva 658 dodatok.pdf2023-08-01
DokumentNájomná zmluva 692.pdf2023-08-01
DokumentNájomná zmluva 704.pdf2023-08-01
DokumentNájomná zmluva 764.pdf2023-08-01
DokumentNájomná zmluva 765.pdf2023-08-01
DokumentNájomná zmluva 866.pdf2023-08-01
DokumentNájomná zmluva 867.pdf2023-08-01
DokumentNájomná zmluva 872.pdf2023-08-01
DokumentNájomná zmluva 873.pdf2023-08-01
DokumentNájomná zmluva _0.pdf2023-08-01
DokumentNájomná zmluva č. 101.pdf2023-08-01
DokumentNájomná zmluva č. 254.pdf2023-08-01
DokumentNájomná zmluva č. 255.pdf2023-08-01
DokumentNájomná zmluva č. 338.pdf2023-08-01
DokumentNájomná zmluva č. 339.pdf2023-08-01
DokumentNájomná zmluva č. 416.pdf2023-08-01
DokumentNájomná zmluva č. 417.pdf2023-08-01
DokumentNájomná zmluva č. 507.pdf2023-08-01
DokumentNájomná zmluva č. 536.pdf2023-08-01
DokumentNájomná zmluva č. 875.pdf2023-08-01
DokumentNájomná zmluva č.876.pdf2023-08-01
DokumentObec - Lukáš Guzma- zmluva.pdf2023-08-01
DokumentObjednávka 4_2014 vybavenie projektu ( stoly , stoličky ...).doc2023-08-01
DokumentObjednávka CYKLO KLUB Rudina.pdf2023-08-01
DokumentObjednávka č. 2.pdf2023-08-01
DokumentOŠK Rudina- zmluva .pdf2023-08-01
DokumentPAPUČiK.pdf2023-08-01
DokumentPanák.pdf2023-08-01
DokumentPekáreň Monika.pdf2023-08-01
DokumentPekáreň Monika_0.pdf2023-08-01
DokumentPečalková 001.jpg2023-08-01
DokumentPochyba.pdf2023-08-01
DokumentPrenájom ihrisko.pdf2023-08-01
DokumentPríkazná zmluva .pdf2023-08-01
DokumentPríkazná zmluva 2 - 2019_0.pdf2023-08-01
DokumentPríkazná zmluva Október mesiac úcty k starším.pdf2023-08-01
DokumentPríkazná zmluva.pdf2023-08-01
DokumentPríkazná zmluva_0.pdf2023-08-01
DokumentPríkazná zmluva_1.pdf2023-08-01
DokumentPríloha k Zmluve ENIVPAK.pdf2023-08-01
DokumentRD Kubala.pdf2023-08-01
DokumentRD Pochybová.pdf2023-08-01
DokumentRYBA.pdf2023-08-01
DokumentRámcová dohoda.pdf2023-08-01
DokumentRámcová dohoda_0.pdf2023-08-01
DokumentRámcová dohoda_1.pdf2023-08-01
DokumentRámcová zmluva.pdf2023-08-01
DokumentRámcová zmluva_0.pdf2023-08-01
DokumentRámcová zmluva_1.pdf2023-08-01
DokumentSOZA.pdf2023-08-01
DokumentSSE 001.jpg2023-08-01
DokumentSSE 002.jpg2023-08-01
DokumentSSE 4300068078.pdf2023-08-01
DokumentSSE 4300068082.pdf2023-08-01
DokumentSSE Cintorín na stlpe.pdf2023-08-01
DokumentSSE Dom smútku.pdf2023-08-01
DokumentSSE Futbalový štadion.pdf2023-08-01
DokumentSSE MŠ.pdf2023-08-01
DokumentSSE Požiarna zbrojnica.pdf2023-08-01
DokumentSSE Rudina 450.pdf2023-08-01
DokumentSSE Rudina 465.pdf2023-08-01
DokumentSSE VO-dolný koniec.pdf2023-08-01
DokumentSSE VO-horný koniec.pdf2023-08-01
DokumentSSE VO-stred.pdf2023-08-01
DokumentSSE bytovka 358.pdf2023-08-01
DokumentSSE bytovka 358_0.pdf2023-08-01
DokumentSSE bytovka 376.pdf2023-08-01
DokumentSSE dolný cintorín.pdf2023-08-01
DokumentSSE jedáleň MŠ.pdf2023-08-01
DokumentSSE kultúrny dom.pdf2023-08-01
DokumentSSE zdravotné stredisko.pdf2023-08-01
DokumentSZ - Hulka.pdf2023-08-01
DokumentSZ - Marlex.pdf2023-08-01
DokumentSZ - Mičianová.pdf2023-08-01
DokumentSZ - RD Rudina.pdf2023-08-01
DokumentSZ Urbanová.pdf2023-08-01
DokumentSZ Ďurec.pdf2023-08-01
DokumentSevak zmluva.pdf2023-08-01
DokumentSevak zmluva_0.pdf2023-08-01
DokumentTatranská mliekáreň.pdf2023-08-01
DokumentZ201933299_Z - scan.pdf2023-08-01
DokumentZMLUVA O.pdf2023-08-01
DokumentZO SZZ Rudina zmluva .pdf2023-08-01
DokumentZOGU.pdf2023-08-01
DokumentZRPŠ.pdf2023-08-01
DokumentZemánková_Hela__ na uverejnenie.pdf2023-08-01
DokumentZmlua 382.pdf2023-08-01
DokumentZmlua 488.pdf2023-08-01
DokumentZmluva 200-11-669_2014.pdf2023-08-01
DokumentZmluva MV SR.pdf2023-08-01
DokumentZmluva SR-ČR.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o poskytnutí pomoci na úseku civilnej ochrany a integrovaného záchranného systému.pdf2023-08-01
DokumentZmluva - rezerva predsedu vlády SR.pdf2023-08-01
DokumentZmluva - stavebný dozor ihrisko.pdf2023-08-01
DokumentZmluva - transfery Obec Rudina občianske združenie rodičov a priateľov....pdf2023-08-01
DokumentZmluva 09 _2014.pdf2023-08-01
DokumentZmluva 1-2015.pdf2023-08-01
DokumentZmluva 109.pdf2023-08-01
DokumentZmluva 2 - 2017.pdf2023-08-01
DokumentZmluva 211.pdf2023-08-01
DokumentZmluva 244.pdf2023-08-01
DokumentZmluva 249.pdf2023-08-01
DokumentZmluva 2_OÚ.pdf2023-08-01
DokumentZmluva 308.pdf2023-08-01
DokumentZmluva 309.pdf2023-08-01
DokumentZmluva 37192.pdf2023-08-01
DokumentZmluva 38 692.pdf2023-08-01
DokumentZmluva 381.pdf2023-08-01
DokumentZmluva 408.pdf2023-08-01
DokumentZmluva 427.pdf2023-08-01
DokumentZmluva 617.pdf2023-08-01
DokumentZmluva 630.pdf2023-08-01
DokumentZmluva 631.pdf2023-08-01
DokumentZmluva 669.pdf2023-08-01
DokumentZmluva 707.pdf2023-08-01
DokumentZmluva 812.pdf2023-08-01
DokumentZmluva 874.pdf2023-08-01
DokumentZmluva 882.pdf2023-08-01
DokumentZmluva 883.pdf2023-08-01
DokumentZmluva 883_0.pdf2023-08-01
DokumentZmluva 884.pdf2023-08-01
DokumentZmluva CYKLOKLUB.pdf2023-08-01
DokumentZmluva DHZ.pdf2023-08-01
DokumentZmluva DHZ_0.pdf2023-08-01
DokumentZmluva HARD FOREST.pdf2023-08-01
DokumentZmluva IBV Rudina-Zadky vodovod.pdf2023-08-01
DokumentZmluva LUNYS.pdf2023-08-01
DokumentZmluva Lalima.pdf2023-08-01
DokumentZmluva MK SR 2014.pdf2023-08-01
DokumentZmluva MV SR - Obvodný úrad Žilina.pdf2023-08-01
DokumentZmluva Matula.pdf2023-08-01
DokumentZmluva SLOVGRAM.pdf2023-08-01
DokumentZmluva SPP_0.pdf2023-08-01
DokumentZmluva SSE - horný koniec-1.pdf2023-08-01
DokumentZmluva SSE - stred.pdf2023-08-01
DokumentZmluva SeVaK Žilina .pdf2023-08-01
DokumentZmluva UV SR_0.pdf2023-08-01
DokumentZmluva ZSV1029201502.pdf2023-08-01
DokumentZmluva detské ihrisko 1.pdf2023-08-01
DokumentZmluva has. zbrojnica-1.pdf2023-08-01
DokumentZmluva kamerové systémy.pdf2023-08-01
DokumentZmluva kataster.pdf2023-08-01
DokumentZmluva mandátna.pdf2023-08-01
DokumentZmluva multiihrisko.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o bežnom účte.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o dielo (2).pdf2023-08-01
DokumentZmluva o dielo 1_2014.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o dielo BROZ STAV.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o dielo Dom smútku.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o dielo Ihrisko.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o dielo VO.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o dielo VO_0.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o dielo orezanie líp.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o dielo schody - Kpitulčin.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o dielo č. 024-11-2231-001.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o dielo č. 03_2015.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o dielo č. 4 2018.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o dielo.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o dielo_0.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o dielo_1.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o dodávke a odbere tepla TEP2020006.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o dodávke a odbere tepla.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o dotácii.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o dotácii_0.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o dotácii_1.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o dotácii_2.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o dotácii_3.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o doátcii.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o elektronickej komunikácii ZP DOVERA.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o nájme Orange.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o nájme SOcU.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o nájme nebytových priestorov AM.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o nájme nebytových priestorov AŽ.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o nájme nebytových priestorov SM.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o nájme nebytových priestorov.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o nájme nebytových priestorov_0.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o nájme nebytových priestorov_1.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o nájme podperných bodov.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o nájme.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o nájme_0.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o nájme_1.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o nájme_2.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o nájme_3.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o nájme_4.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o odbere odpadov.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o odbornej a techonologickej pomoci.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o poskytnutí NFP č. IRPO-Z-302021W804-221-35.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o poskytnutí dotácie Jednota dôchodcov Rudina.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o poskytnutí dotácie ŽSK.docx2023-08-01
DokumentZmluva o poskytnutí dotácie ŽSK.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o poskytnutí dotácie .pdf2023-08-01
DokumentZmluva o poskytnutí dotácie FK prípravka.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o poskytnutí dotácie Jednota dôchodcov.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o poskytnutí dotácie OŠK.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o poskytnutí dotácie OŠK_0.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o poskytnutí dotácie Prípravka.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o poskytnutí dotácie ZRPŠ.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o poskytnutí dotácie cykloklub.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2015.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o poskytnutí dotácie č. 181K OK-2017.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o poskytnutí dotácie.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o poskytnutí dotácie_0.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o poskytnutí dotácie_1.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o poskytnutí dotácie_2.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o poskytnutí dotácie_3.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o poskytnutí dotácie_4.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o poskytnutí dotácie_5.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o poskytnutí dotácie_6.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o poskytnutí dotície OŠK.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2019 FK Prípravka Rudina.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudina v roku 2019.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o poskytnutí finančnej dotácie.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o poskytnutí finančnej dotácie_0.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o poskytnutí nenávratného fin.prostriedku.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o poskytovaní audítor služieb.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o poskytovaní audítorských služieb.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o poskytovaní audítorských služieb_0.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o poskytovaní právnych služieb Hagara - Hagarová, s.r.o.-2.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o poskytovaní služieb-rudina do júna (002).pdf2023-08-01
DokumentZmluva o poskytovaní služieb_0.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme OHZ.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme OŠK.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme ZRPS.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme ZRPŠ.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme ihirsko OŠK - kópia.docx2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme ihirsko OŠK - kópia.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme ihirsko OŠK - kópia_0.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme ihirsko OŠK.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme ihirsko OŠK_0.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme ihirsko OŠK_1.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme ihirsko OŠK_2.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme ihirsko OŠK_3.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme ihirsko OŠK_4.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme ihirsko OŠK_5.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme ihirsko OŠK_6.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme ihirsko.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme ihirsko_0.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme ihirsko_1.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme ihrisko 3-2017.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme ihrisko 4-2017.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme ihrisko 5-2017.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme ihrisko.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme muštárne Kašubová J.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme muštárne bezplatne.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme muštárne bezplatne_0.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme muštárne.docx2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme muštárne.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme muštárne_0.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme muštárne_1.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme muštárne_2.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme muštárne_3.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme muštárne_4.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme muštárne_5.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme muštárne_6.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme muštárne_7.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme nebytových priestoroch - športová hala.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme nebytových priestorov.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme nebytových priestorov_0.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme nebytových priestorov_1.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme nebytových priestorv FK Prípravka Rudina.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme sála Občianske združenie.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme sála ZRPS.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme sála bezplatne.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme sála.docx2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme sála.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme sála_0.docx2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme sála_0.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme sála_1.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme sála_2.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme sála_3.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme sály.docx2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme sály.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme sály_0.docx2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme č. 2 - 2017.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme športová hala 2015.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme športová hala tenis.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme športová hala.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme_10.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme_11.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme_12.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme_13.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme_14.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme_15.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme_16.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme_17.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme_18.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme_19.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme_2.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme_20.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme_21.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme_22.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme_23.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme_24.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme_25.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme_26.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme_3.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme_4.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme_5.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme_6.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme_7.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme_8.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o prenájme_9.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o spolupráci .pdf2023-08-01
DokumentZmluva o spracovaní OÚ.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o termínovanom úvere.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o vykonaní zdravotnej posudkovej činnosti.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o výpožičke KRHZ.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o výpožičke nebytových priestorov.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o výpožičke-1.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o výpožičke_0.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o výpožičke_1.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o výpožičke_2.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o zbere odpadov - prepálené oleje.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o zbere papiera.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o zriadeni zalozneho prava č247695-2015.pdf2023-08-01
DokumentZmluva so sprostredkovateľom OOU.pdf2023-08-01
DokumentZmluva spol.úrad tel., intern..pdf2023-08-01
DokumentZmluva sála.docx2023-08-01
DokumentZmluva č 250.pdf2023-08-01
DokumentZmluva č. 3200554.pdf2023-08-01
DokumentZmluva č. 37_ZD2-36_14.pdf2023-08-01
DokumentZmluva č. 6 2018.pdf2023-08-01
DokumentZmluva č. 725.pdf2023-08-01
DokumentZmluva č. 841.pdf2023-08-01
DokumentZmluva č. 877.pdf2023-08-01
DokumentZmluva č. 878.pdf2023-08-01
DokumentZmluva č. 879.pdf2023-08-01
DokumentZmluva č.264.pdf2023-08-01
DokumentZmluva č.265.pdf2023-08-01
DokumentZmluva ŽSK.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-1.pdf2023-08-01
DokumentZmluva-1_0.pdf2023-08-01
DokumentZoBU 10BJ finančná zábezpeka.pdf2023-08-01
DokumentZoBU 10BJ.pdf2023-08-01
DokumentZoBU SOcU stavebný úrad.pdf2023-08-01
DokumentZoBU SOcU školský úrad.pdf2023-08-01
DokumentZoBU SOcU školstvo.pdf2023-08-01
DokumentZoBU potravinový účet.pdf2023-08-01
DokumentZoBU soc fond.pdf2023-08-01
DokumentZoD ENVIS+ROZPOCET.pdf2023-08-01
DokumentZoD.pdf2023-08-01
DokumentZoD_DUR_Kysucka cyklotrasa_zverejnena.pdf2023-08-01
DokumentZod 72014.pdf2023-08-01
DokumentZámenná zmluva.pdf2023-08-01
Dokumentbiopel_0.pdf2023-08-01
Dokumentdoc20110329093720_0 (1).pdf2023-08-01
Dokumentdoc20110329093720_0.pdf2023-08-01
Dokumentdodatok 378.pdf2023-08-01
Dokumentdodatok 50j.pdf2023-08-01
Dokumentdodatok k zmluve o nájme 714.pdf2023-08-01
Dokumentdodatok k zmluve.pdf2023-08-01
Dokumentdodatok kataster.pdf2023-08-01
Dokumentdohoda 001.jpg2023-08-01
Dokumentdohoda 001_0.jpg2023-08-01
Dokumentdohoda 2 001.jpg2023-08-01
Dokumentdohoda Lesy SR.pdf2023-08-01
Dokumentdohoda SSE 002.jpg2023-08-01
Dokumentdohoda SSE 003.jpg2023-08-01
Dokumentdohoda SSE 004.jpg2023-08-01
Dokumentdohoda SSE 005.jpg2023-08-01
Dokumentdohoda SSE 006.jpg2023-08-01
Dokumentdohoda SSE 007.jpg2023-08-01
Dokumentdohoda SSE 008.jpg2023-08-01
Dokumentdohoda SSE 009.jpg2023-08-01
Dokumentdohoda knižnica.pdf2023-08-01
Dokumentdohoda o vypl.práve k blankozmenke č.247695-2015-1.pdf2023-08-01
Dokumentdohoda sse 001.jpg2023-08-01
Dokumentkúpna zmluva (2).pdf2023-08-01
Dokumentkúpna zmluva 2_2014.pdf2023-08-01
Dokumentkúpna zmluva Obec - Pochybovci na uverejnenie.docx2023-08-01
Dokumentkúpna zmluva Obec - rodina Sližová na zverejnenie.pdf2023-08-01
Dokumentkúpna zmluva Obec - Černákovci doplnenie na uverejnenie.docx2023-08-01
Dokumentkúpna zmluva Zemánek Miroslav.pdf2023-08-01
Dokumentkúpna zmluva pozemok Zadky cesta.pdf2023-08-01
Dokumentmandátna zmluva 01_2014_VO_IVOMOS_Rudina.pdf2023-08-01
Dokumentmandátna zmluva ihrisko.pdf2023-08-01
Dokumentnájomná zmluva 10.pdf2023-08-01
Dokumentnájomná zmluva 281 - hrobové miesto.pdf2023-08-01
Dokumentnájomná zmluva 656.pdf2023-08-01
Dokumentnájomná zmluva 678.pdf2023-08-01
Dokumentnájomná zmluva 679.pdf2023-08-01
Dokumentnájomná zmluva 68.pdf2023-08-01
Dokumentnájomná zmluva Dodatok .pdf2023-08-01
Dokumentobj.pdf2023-08-01
Dokumentobjednávka 001_0.jpg2023-08-01
Dokumentobjednávka 35_2014.pdf2023-08-01
Dokumentobjednávka Mountfield.pdf2023-08-01
Dokumentobjednávka katastrálny úrad.pdf2023-08-01
Dokumentobjednávka mikrobus.pdf2023-08-01
Dokumentservisná zmluva.pdf2023-08-01
Dokumentspis01.txt2023-08-01
Dokumentspis02.txt2023-08-01
Dokumentsponzorská zmluva.pdf2023-08-01
Dokumentszz ZMLUVA.pdf2023-08-01
Dokumentzmluva 325.pdf2023-08-01
Dokumentzmluva 4.pdf2023-08-01
Dokumentzmluva 407.pdf2023-08-01
Dokumentzmluva 61.pdf2023-08-01
Dokumentzmluva 62.pdf2023-08-01
Dokumentzmluva 655.pdf2023-08-01
Dokumentzmluva 67.pdf2023-08-01
Dokumentzmluva 746.pdf2023-08-01
Dokumentzmluva 759.pdf2023-08-01
Dokumentzmluva 835.pdf2023-08-01
Dokumentzmluva 860.pdf2023-08-01
Dokumentzmluva Martinec.docx2023-08-01
Dokumentzmluva SPP.pdf2023-08-01
Dokumentzmluva SSE - dolný koniec.pdf2023-08-01
Dokumentzmluva ZRPŠ.pdf2023-08-01
Dokumentzmluva ihrisko.pdf2023-08-01
Dokumentzmluva kniha.pdf2023-08-01
Dokumentzmluva o dielo 06-2015.pdf2023-08-01
Dokumentzmluva o prenájme_0.pdf2023-08-01
Dokumentzmluva o prenájme_1.pdf2023-08-01
Dokumentzmluva o účte.pdf2023-08-01
Dokumentzmluva prenájom.pdf2023-08-01
Dokumentzmluva svetelnotechnické merania.pdf2023-08-01
Dokumentzmluva sála 1.pdf2023-08-01
Dokumentzmluva sála 2.pdf2023-08-01
Dokumentzmluva sála.pdf2023-08-01
Dokumentzmluva ÚPO.pdf2023-08-01
Dokumentzmluva č. 328.pdf2023-08-01
Dokumentzmluva.pdf2023-08-01
Dokumentzmlvua 245.pdf2023-08-01
Dokumentzmlvua 5.pdf2023-08-01
Dokumentzmuva GU.pdf2023-08-01
Dokumentúverová zmluva 247708-2015.pdf2023-08-01
Dokumentúverová zmluva č. 247695-2015.pdf2023-08-01
DokumentŠčamba.pdf2023-08-01
DokumentŽSR Zmluva.pdf2023-08-01
Skip to content