Dokumenty

Obecné zastupiteľstvo

Povinne zverejňované dokumenty

Verejné obstarávanie

Formuláre, žiastosti a tlačivá

Všetky dokumenty zverejnené na starších weboch obce si môžete prezrieť tu:


Nachádzate sa v: Dokumenty obce Rudina /Povinne-zverejnovane-dokumenty/Starsie-dokumenty/Dokumenty-obce
Typ dokumentu Dokument k nahliadnutiu [▼] [▲]Dátum publikovania [▼] [▲]
Dokument10. zápisnica z OZ 6.11.2015.pdf2023-08-01
Dokument11. zápisnica z OZ zo dňa 14.12.2015.pdf2023-08-01
Dokument14. zápisnica OZ 30.06.2020.pdf2023-08-01
Dokument14. zápisnica z OZ 15.4.2016.pdf2023-08-01
Dokument15. zápisnica z OZ 13.5.2016.pdf2023-08-01
Dokument16. zápisnica z OZ zo dňa 10.6.2016.pdf2023-08-01
Dokument18.zápisnica z OZ.pdf2023-08-01
Dokument19.zápisnica z OZ 14.10.2016.pdf2023-08-01
Dokument2. zápisnica OZ 11.4.2014-1.doc2023-08-01
Dokument20. zápisnica z OZ zo dňa 11.11.2016.pdf2023-08-01
Dokument26.zápisnica OZ 19.5.2017.pdf2023-08-01
Dokument30. zápisnica z OZ 20.10.2017.pdf2023-08-01
Dokument31.zápisnica OZ 15.12.2017_0.pdf2023-08-01
Dokument33. zápisnica OZ 1.3.2018_0.pdf2023-08-01
Dokument35. zápisnica OZ 18.6.2018.pdf2023-08-01
Dokument37. záspisnica OZ.pdf2023-08-01
Dokument38.zápisnica OZ.pdf2023-08-01
Dokument4. zápisnica OZ 16.4.2019.pdf2023-08-01
Dokument4.zápisnica OZ 11.7.2014.pdf2023-08-01
DokumentDodatok 1 k VZN č. 12014 o miestnych daniach.pdf2023-08-01
DokumentDodatok k VZN 012015.pdf2023-08-01
DokumentDodatok k VZN 22018.pdf2023-08-01
DokumentDodatok k VZN o komunal odpadoch.pdf2023-08-01
DokumentDodatok č. 1 k VZN 22014.pdf2023-08-01
DokumentDodatok č. 1 k VZN č. 12015.pdf2023-08-01
DokumentDodatok č1 Rudina k VZN 12019.pdf2023-08-01
DokumentKolektívna zmluva 2019.pdf2023-08-01
DokumentMimoriadne zasadnutie OZ zo dňa 15.07.2016.pdf2023-08-01
DokumentMimoriadne zasadnutie OZ 9.4.2015.pdf2023-08-01
DokumentNový rokovací poriadok 2010.pdf2023-08-01
DokumentOrganizačný poriadok MŠ Rudina_0.pdf2023-08-01
DokumentOznámenia o začatí konania.pdf2023-08-01
DokumentPoriadok odmeňovania.pdf2023-08-01
DokumentPríjmy 2021.pdf2023-08-01
DokumentPríloha 1.xls2023-08-01
DokumentROZPOČET OBCE RUDINA NA ROK 2017.pdf2023-08-01
DokumentROZPOČET OBCE RUDINA rok 2018.pdf2023-08-01
DokumentROZPOČET Obce Rudina na rok 2016.pdf2023-08-01
DokumentRP_OU_Rudina.pdf2023-08-01
DokumentRozpočet 2019 výdavky.pdf2023-08-01
DokumentRozpočet na rok 2013- Výdaje.pdf2023-08-01
DokumentRozpočet príjmy 2019.pdf2023-08-01
DokumentRozpočet príjmy 2020.pdf2023-08-01
DokumentRozpočet rok 2013 - príjem.pdf2023-08-01
DokumentRozpočet výdavky 2020.pdf2023-08-01
DokumentSmernica na vybavovanie sťažností platná.pdf2023-08-01
DokumentUnesenie zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva 23.08.2013.docx2023-08-01
DokumentUznesenie OZ 5-2013_0.pdf2023-08-01
DokumentUznesenie OZ 6-2013.pdf2023-08-01
DokumentUznesenie z 9 rokovania OZ.docx2023-08-01
DokumentUznesenie z MZ zo dňa 27.5.2016.pdf2023-08-01
DokumentUznesenie zo 4. rokovania.pdf2023-08-01
DokumentUznesení z 8. zasadnutia OZ zo dňa 31.10.20132.docx2023-08-01
DokumentVZN 012011.pdf2023-08-01
DokumentVZN 012017.pdf2023-08-01
DokumentVZN 12002 o niektorých podmienkach držania psov.pdf2023-08-01
DokumentVZN 12014.pdf2023-08-01
DokumentVZN 12018.pdf2023-08-01
DokumentVZN 12019o určení výšky príspevku MŠ,ZŠ, ŠKD.pdf2023-08-01
DokumentVZN 1_ 2012 - miestne dane.pdf2023-08-01
DokumentVZN 22014.pdf2023-08-01
DokumentVZN 22018 o službách poskytovaných obcou.pdf2023-08-01
DokumentVZN 2_2012 Miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.pdf2023-08-01
DokumentVZN 42011.pdf2023-08-01
DokumentVZN 52015.pdf2023-08-01
DokumentVZN Miest. pop. za KO a DSO 2010.doc2023-08-01
DokumentVZN o podmienkach prideľovania bytov.pdf2023-08-01
DokumentVZN obce Rudina č. 012015.pdf2023-08-01
DokumentVZN obce Rudina č. 22016.pdf2023-08-01
DokumentVZN obce Rudina o miestnom poplatku za TKO.pdf2023-08-01
DokumentVZN obce Rudina č. 012016.pdf2023-08-01
DokumentVZN obce Rudina č. 022015.pdf2023-08-01
DokumentVZN obce Rudina č. 032015.pdf2023-08-01
DokumentVZN obce Rudina č. 032016 o miestnom poplatku za komunálne odpady.pdf2023-08-01
DokumentVZN obce Rudina č. 042015.pdf2023-08-01
DokumentVZN zber, prepr. a znešk. odp. na rok 2010.doc2023-08-01
DokumentVZN-DZN 2009_0.doc2023-08-01
DokumentVZN-ost. dane 2009.doc2023-08-01
DokumentVnútorný predpis cestovné náhrady.pdf2023-08-01
DokumentVnútorný predpis na vedenie pokladnice.pdf2023-08-01
DokumentVnútorný predpis na vedenie účtovníctva.pdf2023-08-01
DokumentVnútorný predpis o finančnej kontrole.pdf2023-08-01
DokumentVnútorný predpis o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR .pdf2023-08-01
DokumentVnútorný predpis o vykonaní inventarizácie.pdf2023-08-01
DokumentVnútorný predpis o účtovaní majetku.pdf2023-08-01
DokumentVnútorný predpis pre tvorbu rezerv.pdf2023-08-01
DokumentVnútorný predpis pre vnútorný obeh účtovných dokladov.pdf2023-08-01
DokumentVnútorný predpis pre zostavenie konsolidovanej úz.pdf2023-08-01
DokumentVýdavky 2021.pdf2023-08-01
DokumentVýrub drevín.pdf2023-08-01
DokumentZmluva o dielo - Odchyt psov.pdf2023-08-01
DokumentZverejnenie odmeny zástupcovi.jpg2023-08-01
DokumentZápisnica z 1. zasadnutia OZ.pdf2023-08-01
DokumentZápisnica 11. zasadnutie OZ 20.1.2020.pdf2023-08-01
DokumentZápisnica 28.zasadnutie OZ .pdf2023-08-01
DokumentZápisnica 5. zasadnutie OZ.pdf2023-08-01
DokumentZápisnica MZ 26.5.2017.pdf2023-08-01
DokumentZápisnica MZ zo dňa 2.5.2017.pdf2023-08-01
DokumentZápisnica OZ z 10 zasadnutia zo dňa 13.12.2013.doc2023-08-01
DokumentZápisnica ustanovujúczasadnutie_0_0.doc2023-08-01
DokumentZápisnica z 1. OZ zo dňa 20.12.2018.pdf2023-08-01
DokumentZápisnica z 1.zasadnutia OZ 12.12.2014_0.pdf2023-08-01
DokumentZápisnica z 10. OZ 17.12.2019.pdf2023-08-01
DokumentZápisnica z 11. zasadnutia OZ 30.12.2019_0.pdf2023-08-01
DokumentZápisnica z 11. zasadnutia.pdf2023-08-01
DokumentZápisnica z 12. zasadnutia OZ 27.1.2020.pdf2023-08-01
DokumentZápisnica z 12.zasadnutia OZ 26.2.2016.pdf2023-08-01
DokumentZápisnica z 13.zasadnutia OZ 11.3.2016.pdf2023-08-01
DokumentZápisnica z 15.zasadnutia OZ 28.10.2020_0.pdf2023-08-01
DokumentZápisnica z 16.zasadnutia OZ 14.12.2020.pdf2023-08-01
DokumentZápisnica z 18.zasadnutia OZ 18.01.2021.pdf2023-08-01
DokumentZápisnica z 19. zasadnutia OZ.pdf2023-08-01
DokumentZápisnica z 2. zasadnutia OZ 18.1.2019.pdf2023-08-01
DokumentZápisnica z 20.zasadnutia OZ 30.03.2021.pdf2023-08-01
DokumentZápisnica z 21. zasadnutia OZ 9.12.2016.pdf2023-08-01
DokumentZápisnica z 22. zasadnutia OZ 27.01.2017.pdf2023-08-01
DokumentZápisnica z 23.zasadnutia OZ 16.2.2017.pdf2023-08-01
DokumentZápisnica z 24.zasadnutia OZ 14.3.2017.pdf2023-08-01
DokumentZápisnica z 25. zasadnutia OZ 21.4.2017.pdf2023-08-01
DokumentZápisnica z 27.zasadnutia OZ 30.6.2017.pdf2023-08-01
DokumentZápisnica z 29.zasadnutia OZ 14.9.2017.pdf2023-08-01
DokumentZápisnica z 3. zasadnutia OZ 30.3.2019.pdf2023-08-01
DokumentZápisnica z 3. zasadnutia OZ.pdf2023-08-01
DokumentZápisnica z 32. zasadnutia OZ.pdf2023-08-01
DokumentZápisnica z 34.zasadnutia OZ.pdf2023-08-01
DokumentZápisnica z 36. zasadnutia OZ 13.07.2018.pdf2023-08-01
DokumentZápisnica z 5. rokovania OZ Rudina 14.08.2014.pdf2023-08-01
DokumentZápisnica z 5. zasadnutia OZ , 14.05.2015.pdf2023-08-01
DokumentZápisnica z 5.zasadnutia OZ 27.06.2019_0.pdf2023-08-01
DokumentZápisnica z 8. riadného zasadnutia OZ 24.9.2015.pdf2023-08-01
DokumentZápisnica z 8. zasadnutia OZ 18.11.2019.pdf2023-08-01
DokumentZápisnica z 9. riadného zasadnutia OZ 16.10.2015.pdf2023-08-01
DokumentZápisnica z MZ 23.11.2017.pdf2023-08-01
DokumentZápisnica z MZ OZ zo dňa 21.12.2016_0.pdf2023-08-01
DokumentZápisnica z MZ zo dňa 18.12.2015.pdf2023-08-01
DokumentZápisnica z MZ zo dňa 5.2.2016_0.pdf2023-08-01
DokumentZápisnica z MZ.pdf2023-08-01
DokumentZápisnica zo 13.zasadnutia OZ 20.4.2020.pdf2023-08-01
DokumentZápisnica zo 14.zasadnutia OZ 20.7.2020 pokračovanie_0.pdf2023-08-01
DokumentZápisnica zo 17. rokovanie OZ 21.12.2020.pdf2023-08-01
DokumentZápisnica zo 17.zasadnutia OZ_0.pdf2023-08-01
DokumentZápisnica zo 4. zasadnutia OZ.pdf2023-08-01
DokumentZápisnica zo 6. zasadnutia OZ , 11.06.2015.pdf2023-08-01
DokumentZápisnica zo 6. zasadnutia OZ 26.09.2014.pdf2023-08-01
DokumentZápisnica zo 6.zasadnutia OZ 12.8.2019.pdf2023-08-01
DokumentZápisnica zo 7.zasadnuta OZ 10.7.2015_0.pdf2023-08-01
DokumentZápisnica zo 9.zasadnutia OZ 5.12.2019.pdf2023-08-01
DokumentZásady hospodárenia s finančnými prostriedkami.pdf2023-08-01
DokumentZásady hospodárenia s majetkom obce.pdf2023-08-01
DokumentZáverečný účet Obce Rudina za rok 2015.pdf2023-08-01
DokumentZáverečný účet obce 2019.pdf2023-08-01
DokumentZáverečný účet obce za rok 2017.pdf2023-08-01
DokumentZáverečný účet obce za rok 2018.pdf2023-08-01
Dokumentmimoriadne zasadnutie OZ 03.09.2014.pdf2023-08-01
Dokumentposlanci OZ dochádzka od 01.01.2021.pdf2023-08-01
Dokumentrudina_phsr.pdf2023-08-01
Dokumentustanovujúce OZ 5.12.2014.pdf2023-08-01
Dokumentuznesenie z 1.rokovania OZ.pdf2023-08-01
Dokumentuznesenie z 2. rokovania OZ.pdf2023-08-01
Dokumentuznesenie z 3. rokovania obecného zastupiteľstva0002_0.pdf2023-08-01
Dokumentzápisnica z 3.zasadnutia 23.1.2015.pdf2023-08-01
Dokumentzápisnica z MZ ZO zo dňa 12.6.2017.pdf2023-08-01
Dokumentzápisnica z MZ zo dňa 25.8.2015.pdf2023-08-01
Dokumentzásady odmeňovania 32010.pdf2023-08-01
DokumentŠtatút obce Rudina - platný.pdf2023-08-01
DokumentŠtatút obce Rudina.pdf2023-08-01
DokumentŽiadosť o dotáciu,vyúčtovanie dotácie.doc2023-08-01
DokumentŽiadosť o dotáciu,vyúčtovanie dotácie.pdf2023-08-01
Skip to content