Súkromné lesy pozemkového spoločenstva Rudina a Urbár Rudina pozemmkové spoločenstvo

Súkromné lesy a Urbár Rudina pozemkové spoločenstvo oznamuje členom spoločenstva, že dňa 8.5.2024 t.j. streda v čase od 13:00 do 17:00 hodiny sa budú vyplácať dividendy za hospodársky rok 2023 v objekte ,, MUŠTÁREŇ\“ za Materskou školou.

Skip to content