Informácie k zápisu detí do MŠ

Zápis detí do Materskej školy, Rudina 444, 023 31 Rudina na šk. rok 2024/2025 sa uskutoční v termíne od 02.05.2024 do 31.05.2024 v čase od 10:00 hod – 12:00 hod a 14:00 hod – 16:00 hod.

Skip to content