Zápisnica z 1. kola volieb prezidenta SR 2024

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 1 obce Rudina vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky

Skip to content