Oznámenie o výrube popod vysoké napätie VVN 110 kV

Spoločnosť poverená Stredoslovenskou distribučnou a. s. Žilina oznamuje, že bude vykonávať údržbu – odstránenie a okliesnenie náletových drevín a iných porastov v zmysle § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody… Práce budú prevádzať v ochrannom pásme vedenia 110 kV v katastri obce Rudina v období mimo vegetácie od 12.01.2024 do ukončenia práce, najneskôr do 29.02.2024.

Skip to content