Opotrebované pneumatiky

Upozorňujeme občanov a podnikateľov, že nie je možné opotrebované
pneumatiky odovzdávať vývozcovi odpadov alebo do zberného dvora, pretože
nie sú súčasťou komunálnych odpadov. Opotrebované pneumatiky odovzdáte v
ktoromkoľvek pneuservise, alebo u predajcu pneumatík alebo automobilov.


Bezplatný spätný zber pneumatík je podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

Skip to content