Pozvanie na stretnutie s odborníkmi k problematike vidieka

V piatok 25.08.2023 o 16:00 hodine sa v sále kultúrneho domu v Rudine uskutoční stretnutie s odborníkmi k problematike vidieka.

Osobne sa stretnutia zúčastní poslanec NRSR a člen pôdohospodárskeho výboru, Ing. et. Ing. Filip Kuffa, poslanec NRSR, PhDr. Štefan Kuffa a ich hostia.

Témy stretnutia budú:

  • regulácia medveďa hnedého a veľkých šeliem
  • vyhlasovanie ďalších chránených území, ktoré môže znamenať vážny zásah do vlastníckych práv majiteľov pozemkov, narušenie celistvosti urbariátov, obmedzenie poľovníctva a gazdovania
  • obmedzovanie náboženskej slobody orgánmi štátnej ochrany prírody
  • prenikanie gender ideológie do školstva
Skip to content