Zápis do 1. ročníka ZŠ Rudina

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v šk. roku 2023/2024 v ZŠ Rudina sa bude konať 4. apríla 2023 od 13.00 do 16.30 hod. Bližšie informácie v priloženom ozname.

Skip to content