Vyhlásenie o prístupnosti

Obec Rudina má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.rudina.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

  • Obrázky v niektorých PDF dokumentoch a niektoré obrázky v galériách neobsahujú alternatívny text (kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah).
  • Tabuľky v textových dokumentoch (PDF, DOCX, ODT, …) nemajú definované záhlavie (kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy).
  • Pre niektoré hypertextové odkazy sa farba používa ako jediný rozlišovací prostriedok od bežného textu (kritérium úspešnosti 1.4.1 Použitie farieb).
  • Niektoré PDF dokumenty sú naskenované bez použitia OCR vrstvy (kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov).

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 06. 05. 2023.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 06. 05. 2023.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade otázok prístupnosti webového sídla kontaktujte správcu obsahu na e-mailovej adrese info@rudina.sk alebo telefónnom čísle 041/421 45 21.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk.

Skip to content