URBÁR POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO RUDINA

pozýva dňa 9. marca 2024 t.j. sobota o 15,00 hod. sa uskutoční v sále Kultúrneho dome v Rudine valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva URBÁRU Rudina, Rudina 405, 023 31.

Skip to content