Uzatvorenie Materskej školy Rudina

Na základe rozhodnutia RÚVZ Čadca sa prevádzka v MŠ Rudina z dôvodu vysokej chorobnosti prerušuje od 13.12.2023 do 19.12.2023 (vrátane). Prevádzka bude obnovená dňa 20.12.2023

Skip to content