Oznam – vyplácanie dividend za predchádzajúci rok

Pozemkové spoločenstvá URBÁR Rudina a Združenie súkromných lesov v Rudine oznamujú svojim členom, že dividendy za hospodársky rok 2022 budú vyplácať dňa 13. mája 2023 od 13.00 hod. do 16.00 hod. v objekte “Muštárne” za materskou školou v Rudine.

Skip to content