ZMENA S VYRUBOVANÍM MIESTNEHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY!

Obecný úrad Rudina upozorňuje občanov, že v týchto dňoch započal s vyrubovaním miestneho poplatku za komunálne odpady na rok 2024. Obec Rudina prešla na nový program a z toho uplynuli určité zmeny. Najdôležitejšou zmenou je, že sme zrušili výber poplatku prostredníctvom SIPO. Takže každý daňovník bude musieť zaplatiť poplatok spôsobom uvedeným v rozhodnutí a to v hotovosti na Obecnom úrade alebo na účet obce v banke. Poplatok do 50,- € sa platí naraz v jednej splátke a nad 50,- € je rozdelený do dvoch splátok. Ešte raz upozorňujeme, že poplatok za odpady, ktorí občania platili cez SIPO v mesiacoch apríl a september už od tohoto roku nebude možné zaplatiť. Tí občania, ktorí majú aktivované elektronické schránky dostanú rozhodnutie na zaplatenie poplatku priamo do schránky. Ostatné výmery budú doručované prostredníctvom zamestnanca obce.

Skip to content