Nová parkovacia plocha v obci

Pri futbalovom ihrisku OŠK Rudina je novovytvorená odstavná plocha pre parkovanie motorových vozidiel. Parkovacia plocha bola vybudovaná za účelom odstavenia vozidiel v blízkosti železničnej stanice a následného ďalšieho využitia železničnej resp. autobusovej dopravy. 

Skip to content