Zápisnica zo 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rudina konaného dňa 24.08.2023

Skip to content