Zápisnica z 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rudina konaného dňa 10.07.2023 

Skip to content