Zápisnica zo 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Skip to content