Všeobecné informácie

1 ff89943ec9
dokumenty_rudina/Ostatne/Volby/Volby2022-vseobecne-informacie 9b8972cf6e
IkonaMenoDátum
ThumbPoskytnutie-informacii-podla-zakona-c_-180-2014-Z_z_.pdf

Open Download Copy Link
21. septembra 2022
ThumbPoskytnutie-informacii-dotknutym-osobam-o-spracovani-osobnych-udajov-potrebnom-k-zabezpeceniu-priebehu-volieb-podla-zakona-c_-180-2014-Z_z_.pdf

Open Download Copy Link
21. septembra 2022
ThumbPoskytnutie-informacii-podla-zakona-c_-180-2014-Z_z_.pdf

Open Download Copy Link
21. septembra 2022

3