Všeobecné informácie

Oznámenie voličom

Poskytnutie informácií podľa zákona č.180/2014 Z.z.

Poskytnutie informácií dotknutým osobám o spracovaní osobných údajov potrebnom k zabezpečeniu priebehu volieb podľa zákona č.180/2014 Z.z.

Skip to content