Voľby do samosprávy obcí

Uverejnenie výsledkov volieb do samosprávy obce Rudina konaných dňa 29.10.2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva Rudina 29.10.2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Rudina 29.10.2022

Skip to content