Voľby do samosprávnych krajov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva ŽSK

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu ŽSK

Oznam volebnej komisie Žilinského samosprávneho kraja

Uverejnenie výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov konaných dňa 29.10.2022

Skip to content