Faktúry 2024

Číslo faktúry/sken faktúry

Predmet fakturácie

Suma

Súvisiaca zmluva / objednávka

Prijatá dňa

 Dodávateľ

odber el.energie

12,09

15.02.2024

Stredoslovenská distribučná, Žilina, IČO:51865467

odber plynu

1487,07

15.02.2024

MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany, IČO:35743565

služby siete Slovak Telekom

97,63

15.02.2024

Slovak Telekom, a. s. Bratislava, IČO:35763469

refakturácia el. energie

9,82

15.02.2024

SENION, n.o. Martin, IČO:42168571

služby siete Slovak Telekom

71,51

15.02.2024

Slovak Telekom, a s. Bratislava, IČO:35763469

služby siete Slovak Telekom

19,99

15.02.2024

Slovak Telekom a. s. Bratislava, IČO:35763469

servis a údržba PC 01/2024

60,00

15.02.2024

LIGHTNET s.r.o., Kys.N.Mesto, IČO:47770597

drť

117,86

15.02.2024

UNIPAL KNM spol. s r. o., Kys. N. Mesto, IČO:36383171

služby práčovne

31,68

5/2024

15.02.2024

LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o., Žilina, IČO:51084368


hydrogeologický posudok "Stavebné úpravy MŠ k.ú.Rudina"

420,00

22/2024

15.02.2024

HGM-Žilina, s.r.o, IČO:36390119

výrub 1 ks lipa malolistá

629,00

15.02.2024

SIEDL s.r.o., Žilina, iČO:47582316

vypracovanie a odoslanie žiadosti program Interreg Náučný chodník a oddychová zóna pod Pálenicou v Rudine

1000,00

176/2023

15.02.2024

Ing. Zuzana Schrreiber, Žilina, IČO:54154685

refakturácia dodávky plynu

1317,66

15.02.2024

SENION, n.o. Martin, IČO: 42168571

právne služby podľa dohody za 01/2024

1192,80

15.02.2024

BUKNA, advokátska kancelária s.ro., D. Kubín, IČO:36865044

vypracovanie PD Náučný chodník a oddychová zóna Pod Pálenicou 

2050,00

15.02.2024

Ing. Milan Beňuš, Žilina, IČO:51164531

stanovisko k posúdeniu PD Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Rudina

50,00

15.02.2024

RÚVZ Čadca, IČO:17335493

odber BRO za január

460,80

15.02.2024

P.M.Diesel s.r.o. Svederník, IČO:46881646

služby siete Orange Slovensko

141,40

15.02.2024

Orange Slovensko a.s. Bratislava, IČO:35697270

potraviny ŠJ MŠ

182,56

15.02.2024

Alena Pochybová, Rudina, IČO:37622587

potraviny ŠJ MŠ

199,32

15.02.2024

AGRO TAMI a.s., Nitra, IČO:36467430

potraviny ŠJ MŠ 

312,25

15.02.2024

Mäso-udeniny Milšo Kubala, Radoľa 346, IČO:17817994

potraviny ŠJ MŠ

96,92

15.02.2024

Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín, IČO:31073719

potraviny ŠJ MŠ

197,39

15.02.2024

RYBA Žilina, spol. s r.o.,Žilina, IČO:31563490

potraviny ŠJ MŠ

483,66

15.02.2024

ZELMIX s.r.o., Žilina, IČO:52049540

potraviny ŠJ MŠ

92,63

15.02.2024

Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA Varín, IČO:31073719

pomôcky prechod pre chodcov MŠ

179,80

25/2024

15.02.2024

INSGRAF s.r.o., Šaľa, IČO:47078839

kancelársky papier SOcU

126,00

2/2024

31.01.2024

Marián Šmehyl - COPYSERVIS, Snežnica, IČO:37622498

správa a aktualizácia web stránky 01-2024

36,00

31.01.2024

LIGHTNET s.r.o.Kys. N. Mesto, IČO:47770597

príspevok na stravovanie dôchodci

158,00

31.01.2024

Základná škola RUdina ŠJ, IČO: 37812190

dodávka toneru OcÚ

101,52

1/2024

31.01.2024

Marián Šmehyl - COPYSERVIS, Snežnica, IČO:37622498

podložka na sedenie MŠ

160,00

179/2023

31.01.2024

Pebecon s.r.o., Košice, IČO:51796767

orginálna odpadná nádoba

17,55

21/2024

31.01.2024

LIGHTNET s.r.o. Kys. N. Mesto, IČO:47770597

prenájom pozemku k.ú.Rudinka

225,00

31.01.2024

ŽSR Bratislava, IČO: 31364501

prevádzka mobilnej aplikácie RUdina 1.polrok 2024

120,00

31.01.2024

adsupra s. r. o. Nižný Klatov, IČO:50144839

výkon záchranárskych prác vyhlásená mimori.situácia v obci

160,00

6/2024

31.01.2024

Pavol Malík, Rudina 188, IČO:33685266

aktualizácia rozpočtu k projektu Zníženie en. náročnosti budovy OU Rudina"

216,00

7/2024

31.01.2024

HEAD Studio s. r. o., Žilina, IČO:50474251

vývoz a likvidácia odpadu zo žumpy OcÚ

113,64

20/2024

31.01.2024

ProDrive s.r.o., Liptovská Osada, IČO:47162961

kancelárske potreby SOcU stavebný úrad

234,41

17/2024

31.01.2024

OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce, IČO:36208086

knihy "100 rokov dobrovoľného hasičstva na Dolných Kysuciach"

500,00

185/2023


31.01.2024

Juraj Štefuň - GEORG, Žilina, IČO:30577225

čistiace prostriedky ŠJ MŠ Rudina

255,83

13/2024

31.01.2024

ESODrogéria s.r.o., Rudina 7, IČO:47350318

potraviny ŠJ MŠ Rudina

58,61

31.01.2024

AGRO-TAMI a.s. Nitra, IČO:36467430

potraviny ŠJ MŠ Rudina

677,60

31.01.2024

ATC-JR s.r.o., Púchov, IČO:35760532

oprava automobilu SUZUKI

543,70

11/2024

31.01.2024

Marcel Absolon, Nesluša 192, IČO:43755283

osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelávania MŠ

26,60

31.01.2024

ŠEVT a.s. Banská Bystrica, IČO:31331131

kancelárske potreby pre rok 2024

249,25

31.01.2024

OLHA TRADE s.r.o., Kraľovce, IČO:36208086

info o dátciach a grantoch na rok 2024

32,86

31.01.2024

SAMNET - ISS o. z., Z.Moravce, IČO:37867440

vyčistenie kanála pri cyklotrati v obci

340,00

187/2023

31.01.2024

Pavol Malík, Rudina 188, IČO:33685266

potraviny ŠJ  MŠ

37,91

31.01.2024

Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín, IČO:31073719

GDPR výkon funkcie zod.osoby

180,00

31.01.2024

BROS Computing, s. r. o., Žilina, IČO:36734390

odber zemný plyn

1487,07

31.01.2024

MAGNA ENERGIA a. s. Piešťany, IČO: 35743565

oprava domáceho dorozumievacieho zariadenia 10BJ

95,61

184/2023

31.01.2024

Ing.Viliam Rojko ROKA DDT, Žilina, IČO:14231085

Skip to content