Faktúry 2024

Číslo faktúry/sken faktúry

Predmet fakturácie

Suma

Súvisiaca zmluva / objednávka

Prijatá dňa

 Dodávateľ

služby siete Slovak Telekom

116,58

17.06.2024

Slovak Telekom, a. .s Bratislava, IČO:35763469

služby siete Slovak Telekom

17,99

17.06.2024

Slovak Telekom, a. s. Bratislava, IČO:35763469

dodávka toner pre ŠJ MŠ

40,68

17.06.2024

Marián Šmehyl COPYSERVIS, Snežnica, IČO:37622498

služby siete Slovak Telekom

60,59

17.06.2024

Slovak Telekom, a. s. Bratislava, IČO:35763469

prenájom skákacích hradov

96,00

76/2024

17.06.2024

Tranzitná preprava Žubor, KNM, IČO:52270467

dodávka kancelárskeho papieru OcÚ

126,00

17.06.2024

Marián Šmehyl COPYSERVIS, Snežnica, IČO:37622498

vypracovanie dokumentácie BOZP

216,00

84/2024

17.06.2024

VA BP, s.r.o., Čadca, IČO:36407607

oprava uzemnenia bleskozvodu OcÚ

320,00

17.06.2024

CASEL s.r.o., Žilina, IČO:47552891

oprava uzemnenia bleskozvodu MŠ Rudina

680,00

17.06.2024

CASEL s.r.o., Žilina, IČO:47552891

audit účtovnej závierky za rok 2023

1489,33

17.06.2024

Ing. Mária Kasmanová, Kamenná Poruba, IČO:46746862

podpora softwer IVES SOcU školstvo

228,00

13.06.2024

IVES Košice, Košice IČO:00162957

potraviny ŠJ MŠ

314,57

12.06.2024

Alena Pochybová, Rudina 117, IČO:37622587

potraviny ŠJ MŠ

122,97

12.06.2024

Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín, IČO:31073719

potraviny ŠJ MŠ

51,40

12.06.2024

Ryba Žilina spol. s r. o., Žilina, IČO:31563490

potraviny ŠJ MŠ

49,91

12.06.2024

Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín, IČO:31073719

potraviny ŠJ MŠ 

125,70

12.06.2024

AGRO TAMI a. s. Nitra, IČO:36467430

potraviny ŠJ MŠ

770,88

12.06.2024

ZELMIX s.r.o. Žilina, IČO:52049540

služby siete Orange SLovensko

145,20

10.06.2024

Orange SLovensko a. s. Bratislava, IČO:35697270

správa a aktualizácia webovej stránky za máj


36,00

10.06.2024

LIGHTNET s. r. o. Kys. N. Mesto, IČO:47770597

doprava pre ZŠ RUdina

350,00

72/2024

10.06.2024

Pavol Bekeš, Ždiar, IČO:37434870

vodné - 10 BJ Rudina

576,99

10.06.2024

SEVAK a. s. Žilina, IČO:36672297

správa webovej stránky

24,00

10.06.2024

LIGHTNET s. r. o., Kys. N. Mesto, IČO:47770597

servis a údržba PC vybavenia 05/2024

60,00

10.06.2024

LIGHTNET s. r. o., Kys.N.Mesto, IČO:47770597

energetický certifikát ZŠ Rudina

1668,00

74/2024

10.06.2024

PRIMA PROJEKT-SK, s. r. o., Žilina, IČO:48290882

odber BRO odpadu za máj

368,64

10.06.2024

P.M.Diesel s.r.o., Svederník, IČO:46881646

služby práčovne

144,02

10.06.2024

LAUNDRY and CLEAN SERVIS s. r. o., Žilina, IČO:51084368

príspevok na stravovanie dôchodci ŠJ ZŠ

170,00

10.06.2024

ZŠ ŠJ Rudina, IČO:37812190

vodné - RD bez sč

423,00

10.06.2024

SEVAK a.s. Žilina, IČO:36672297

vodné - dom smútku

35,63

10.06.2024

SEVAK a. s. Žilina, IČO: 36672297

vodné - prevádzková budova Rudina 450

33,42

10.06.2024

SEVAK a. s. Žilina, IČO:36672297

vodné - MŠ

98,51

10.06.2024

SEVAK a.s. Žilina, IČO:36672297

vodné - jedáleň pri MŠ

70,63

10.06.2024

SEVAK a. s. Žilina, IČO:36672297

vodné - budova OcÚ

75,54

10.06.2024

SEVAK a.s. Žilina, IČO:36672297

prenájom výpočtovej techniky Voľby EP

40,00

82/2024

10.06.2024

Marián Šmehyl COPYSERVIS, Snežnica, IČO:37622498

platba odber plynu

1487,07

10.06.2024

MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany, IČO:35743565

vývoz a likvidácia odpadu zo žumpy ZŠ, MŠ a bytový dom

401,28

73/2024

31.05.2024

PRO Drive, s.r.o., Liptovská Osada, IČO:47162961

potvrdenka s JUXTOU

66,00

77/2024

31.05.2024

Ing. Zsolt Marczibal CONNECT, Kráľov Brod, IČO:1030154422

výmena radiátorov ZŠ

790,32

71/2024

31.05.2024

INŠTALAD s.r.o., Rudina 474, IČO:36685411

revízia el. inštalácie MŠ

955,00

79/2024

31.05.2024

CASEL s.r.o., Žilina, IČO:47552891

revízia el.inštalácie OcÚ

747,00

78/2024

31.05.2024

CASEL s.r.o., Žilina, IČO: 47552891

vak na chrbát

104,00

75/2024

31.05.2024

Wiky s.r.o., Malinovo, IČO:35795531

potraviny ŠJ MŠ

343,18

30.05.2024

Mäso-udeniny Kubala, Radoľa 346, IČO:17817994

potraviny ŠJ MŠ

186,26

30.05.2024

RYBA Žilina, s.r.o., IČO:31563490

2232024

potraviny ŠJ MŠ

390,72

30.05.2024

ATC-JR s.r.o., Púchov, IČO:35760532


potraviny ŠJ MŠ

578,45

30.05.2024

ATC-JR s.r.o., Púchov, IČO:35760532

potraviny ŠJ MŠ 

112,28

30.05.2024

Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín, IČO:31073719

potraviny ŠJ MŠ

181,66

30.05.2024

AGRO TAMI s.r.o., Nitra, IČO:36467430

služby siete Slovak Telekom

30,70

28.05.2024

Slovak Telekom a. s. Bratislava, IČO:35763469

služby siete Slovak Telekom

30,70

28.05.2024

Slovak Telekom a.s. Bratislava, IČO:35763469

2172024

kúpa pozemku k.ú. Rudina KNC 61/4

209,28

22.05.2024

Ľubomír Plevko, Rudina č. 57

vývoz a likvidácia TKO za marec

2903,86


22.05.2024

T+T a.s. Žilina, IČO:36400491

vývoz a likvidácia TKO za marec


2116,70

22.05.2024

T+T a.s. Žilina, IČO:36400491

vývoz a likvidácia TKO za marec

743,40

22.05.2024

T+T a.s. Žilina, IČO:36400491

vývoz a likvidácia TKO za marec

139,82

22.05.2024

T+T a.s. Žilina, IČO:36400491

12 x vydanie časopis Zdravie

28,90

21.05.2024

News and Media Holding, Bratislava, IČO:47256281

2112024

služby IS podpora 1.Q.2024 pre SOcU 

120,00

17.05.2024

Ing. Darina Matulová, Svederník IČO:34221891

právne služby za 04/2024

2025,60

17.05.2024

BUKNA advokátska kancelária, Dolný Kubín, IČO:36865044

služby siete Slovak Telekom

71,98

17.05.2024

Slovak Telekom a. s. Bratislava, IČO:35763469

služby siete Slovak Telekom

17,99

17.05.2024

Slovak Telekom a. s. Bratislava, IČO:35763469

služby siete SLovak Telekom

113,39

17.05.2024

Slovak Telekom a. s. Bratislava, IČO:35763469

sklenený mixér Kenwood pre ŠJ MŠ

103,60

15.05.2024

ELEKTROSPED a. s. Senec, IČO:35765038

potraviny ŠJ MŠ RUdina

564,78

15.05.2024

ZELMIX s.r.o. Žilina, IČO:52049540

potraviny ŠJ MŠ Rudina

383,54

15.05.2024

Alena Pochybová Rudina 117, IČO:37622587

potraviny ŠJ MŠ Rudina

191,74

15.05.2024

Ryba Žilina spol. s r. o. Žilina, IČO:31563490


potraviny ŠJ MŠ Rudina

53,68

15.05.2024

Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varin, IČO:31073719

zhotovenie VP pre napojenie cintorína Niže Vsi

3080,90


57/2024

13.05.2024

Jozef Jánošík, Cesta do Rudiny, IČO:30546834

zhotovenie VP a KP pre požiarnu zbrojnicu

3832,00

56/2024

13.05.2024

Jozef Jánošík, Cesta do Rudiny, IČO:30546834

stavebné úpravy ZŠ- PD zateplenia vrátane rozpočtu

9000,00

13.05.2024

PRIMA PROJEKT -SK s.r.o., Žilina, IČO:48290882


vypracovanie žiadosti o NFP zníženie ener.náročnosti ZŠ a MŠ

3300,00

13.05.2024

Mgr. Alexandra Mihaldová CASSIEN Kys. N. Mesto, IČO:44475900

deratizácia objektu ŠJ MŠ

60,00

13.05.2024

Ján Štajer Derato, Dolný Kubín, IČO:17811678

príspevok stravovanie ŠJ ZŠ Rudina dôchodci

174,00

13.05.2024

Základná škola ŠJ RUdina, IČO:37812190

správa webovej stránky msrudina 04/2024

24,00

13.05.2024

LIGHTNET s. r. o., Kys. N. Mesto, IČO:47770597

potraviny ŠJ MŠ Rudina

98,35

09.05.2024

AGRO TAMI a.s . Nitra, IČO:36467430

potraviny ŠJ MŠ Rudina

75,20

09.05.2024

Ľuboslav Moravčík POTTRAVINA, Varín, IČO:31073719

potraviny ŠJ MŠ Rudina

381,97

09.05.2024

Mäso-udeniny Kubala, Radoľa, IČO:17817994

služby siete Orange

148,10

09.05.2024

Orange Slovensko, a. s. Bratislava, IČO:35697270

dodávka toner pre SOcÚ školstvo

71,76

09.05.2024

Marián Šmehyl COPYSERVIS, Snežnica, IČO:37622498

servis a údržba PC 04/2024

60,00

09.05.2024

LIGHTNET s. r. o., Kys. N. Mesto, IČO:47770597

služby práčovne

56,76

09.05.2024

Laundry and Clean s.r.o., Žilina Budatín, IČO:51084368

správa a aktualizácia web stránky 04/2024

36,00

06.05.2024

LIGHTNET s. r. o., Kys. N. Mesto, IČO:47770597

odber zemný plyn

1487,07

06.05.2024

MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany, IČO:35743565

zber BRO odpadu za apríl

460,80

06.05.2024

P.M.Diesel s. r.o. Svederní, IČO: 

posúdenie technickej dokumentácie

180,00

30.04.2024

RICoS a.s. Žilina, IČO:36397911

poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia

37,20

30.04.2024

Slovak Telekom a. s. Bratislava, IČO:35763469

potraviny ŠJ MŠ

105,31

26.04.2024

Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín, IČO:31073719

potraviny ŠJ MŠ

523,71

26.04.2024

ATC-JR s.r.o., Púchov, IČO:35760532

potraviny ŠJ MŠ

166,41

26.04.2024

AGRO TAMI a. s. Nitra, IČO:36467430

defibrilátor s príslušenstvom

2046,00

53/2024

26.04.2024

RZP Trenčín s. r. o., Trenčín, IČO:36345164

doména msrudina

79,89

26.04.2024

LIGHTNET s.r.o., Kys. N. Mesto, IČO:47770597

vývoz a likvidácia odpadovej vody OÚ

113,64

48/2024

26.04.2024

PRO Drive s. r. o. Liptovská Osada, IČO:47162961

zriadenie nového odberného miesta na verejnom vodovode

279,23

26.04.2024

SEVaK Žilina, IČO:36672297

vyúčtovanie nebytových priestorov pre SOcU KNM

1819,27

26.04.2024

MV SR, Bratislava, IČO:00151866


služby siete Slovak Telekom

29,70

26.04.2024

Slovak Telekom, a. s. Bratislava, IČO:35763469

služby siete Slovak Telekom

29,70

26.04.2024

Slovak Telekom, a. s. Bratislava, IČO:35763469

právne služby 3/2024

1616,40

18.04.2024

BUKNA, advokátska kancelária Dolný Kubín, IČO:36865044

potraviny ŠJ MŠ

166,43

16.04.2024

AGRO TAMI a. s. , Nitra, IČO:36467430

potraviny ŠJ MŠ

112,31

16.04.2024

Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín 48, IČO:31073719

potraviny ŠJ MŠ

343,22

16.04.2024

Mäso-udeniny Miloš Kubala, Radoľa 346, IČO:17817994

vypracovanie Zmien a Doplnkov č. 2 ÚPN-O Rudina

4800,00

15.04.2024

Ing. arch. Peter Krajč - autorizovaný architekt, Žilina, IČO:33339121

obstarávanie Zmien a Doplnkov č. 2 ÚPN-O Rudina

2160,00

15.04.2024

Urbion sk, s. r. o., Žilina, IČO:43999531

výmena radiátora OcÚ

592,37

51/2024

15.04.2024

INŠTALAD s.r.o., Rudina 474, IČO:36685411

navýšenie ročného nájmu

23,63

15.04.2024

Železnice SR, Bratislava, IČO:31364501

potravin ŠJ MŠ Rudina


203,9609.04.2024

Ryba Žilina spol. s r. o., Žilina, IČO:31563490

potraviny ŠJ MŠ Rudina

303,65

09.04.2024

Alena Pochybová, Rudina 117, IČO:37622587

odber zemný plyn

1487,07

09.04.2024

MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany, IČO:35743565

revízia kotlov v objektoch obce

216,00

45/2024

09.04.2024

Jozef a Jozef Servis, s. r. o., Kalinov 1402, IČO:53423437

prenájom výpočtovej techniky - tlačiareň pre voľby prezidenta SR II.kolo

40,00

52/2024

09.04.2024

Marián Šmehyl COPYSERVIS, Snežnica, IČO:37622498

toner pre MŠ

40,68

05.04.2024

Marián Šmehyl COPYSERVIS, Snežnica, IČO:37622498

služby práčovne

34,32

31.03.2024

LAUNDRY and CLEAN servis, Žilina, IČO:51084368

služby siete SLovak Telekom

18,31

28.03.2024

Slovak Telekom a.s. Bratislava, IČO:35763469

služby siete Slovak Telekom

60,59

28.03.2024

Slovak Telekom a.s.Bratislava, IČO:35763469

služby siete Slovak Telekom

98,32

28.03.2024

Slovak Telekom a. s. Bratislava, IČO:35763469

správa web stránky MŠ

24,00

28.03.2024

LIGHTNET s.r.o. Kys. N. Mesto, IČO:4770597

potraviny ŠJ MŠ

504,86

28.03.2024

ATC-JR s.r.o. Púchov, IČO:35760532

potraviny ŠJ MŠ

69,66

28.03.2024

Ľuboslav Moravčík POTRAVINA Varín, IČO:31073719

potraviny ŠJ MŠ

134,64

28.03.2024

AGRO TAMI a.s. Nitra, IČO:36467430

potraviny ŠJ MŠ

447,50

28.03.2024

ZELMIX s.r.o., Žilina, IČO:52049540

pomôcky pre MŠ

870,73

49/2024

28.03.2024

Dráčik DIVI Bratislava, IČO:46118985

správa a aktualizácia web stránky

36,00

28.03.2024

LIGHTNET s.r.o,Kys. N.Mesto, IČO:47770597

servis a údržba PC

60,00

28.03.2024

LIGHTNET s.r.o., Kys. N. Mesto, IČO:47770597

príspevok na stravovanie dôchodci ŠJ ZŠ

166,00

28.03.2024

Základná škola ŠJ Rudina, IČO:37812190

vývoz TKO

94,94

28.03.2024

T+T,a.s. Žilina, IČO:36400491

vývoz TKO

2030,83

28.03.2024

T+T,a.s. Žilina, IČO:36400491

vývoz TKO

1140,86

28.03.2024

T+T,a.s. Žilina, IČO:36400491

poplatok za uloženie TKO

489,72

28.03.2024

T+T, a.s. Źilina, IČO:36400491

vypracovanie a odoslanie žiadosti o NFP zvýšenie energetickej účinnosti OCU

2000,00

28.03.2024

Ing. Zuzana Schreiber, Žilina, IČO:54154685

odber BRO odpadu za marec

368,64

28.03.2024

P.M.Diesel s.r.o., Svederník, IČO:46881646

služby siete Orange Slovensko

205,52

28.03.2024

Orange Slovensko, a. s Bratislava, IČO:35697270

rovnošata vysoká hodnosť DHZ

227,50

47/2024

28.03.2024

Firesystém s. r. o., Korňa, IČO:44543697

vychádzková rovnošata DHZ Rudina

331,00

50/2024

28.03.2024

Firesystém s. r.o, Korňa, IČO:44543697

správa pre audítora

60,00

28.03.2024

Prima Banka Slovensko, Žilina, IČO:31575951

kompletné poradenstvo vo verejnom obstarávaní

960,00

28.03.2024

EVMI s.r.o., Varín, IČO:46702130

hudba reprodukovaná obecným rozhlasom

25,20

28.03.2024

SOZA Bratislava, IČO:00178454

potraviny ŠJ MŠ

157,00

26.03.2024

AGRO TAMI a.s. Nitra, IČO:36467430

potraviny ŠJ MŠ

105,08

26.03.2024

Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA Varín, IČO:31073719

potraviny ŠJ MŠ

80,44

26.03.2024

Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA Varín, IČO:31073719

vypracovanie PD Úprava autobusovej zastávky 

576,00

15/2024

25.03.2024

Automatizácia železničnej dopravy a.s. Bratislava, IČO:31708498

ozvučenie Dom smútku

427,90

44/2024

25.03.2024

Edu Work s.r.o., Senica, IČO:36254118

poradenstvo v oblasti verejného obstarávania 1-2/2024

144,00

25.03.2024

ENVANET s.r.o. Žilina, IČO:52477991

služby siete Slovak Telekom


22,84

25.03.2024

Slovak Telekom, a.s. Bratislava, IČO:35763469

dodávka el. energie

18,34

25.03.2024

SSE a.s. Žilina, IČO:51855467

dodávka el. energie

26,40

25.03.2024

SSE a.s. Žilina, IČO:51855467

služby siete Slovak Telekom


22,84

25.03.2024

Slovak Telekom a.s.Bratislava, IČO:35763469

banková správa pre účely auditu

66,00

20.03.2024

VUB Bratislava

poplatok vývoz TKO január 2024

1229,03

18.03.2024

T+T, a. s. Žilina, IČO:36400491

poplatok vývoz TKO január 2024

2294,11

18.03.2024

T+T, a. s. Žilina, IČO:36400491

poplatok vývoz TKO január 2024

560,58

18.03.2024

T+T, a. s. Žilina, IČO:36400491

vývoz TKO január 2024

94,94

18.03.2024

T+T, a. s. Žilina, IČO:36400491

dodávka toneru OcÚ

215,52


18.03.2024

Marián Šmehyl COPYSERVIS, Snežnica, IČO:37622498

dodávka toneru MŠ

277,92

18.03.2024

Marián Šmehyl COPYSERVIS, Snežnica, IČO:37622498

právne služby 

1952,40

18.03.2024

BUKNA advokátska kancelária, D.Kubín, IČO:36865044

projekt Stavebné úpravy MŠ Rudina

26040,00

18.03.2024

STUDIO A.P.P. s.r.o., Rudinská cesta, IČO:44128649

zúčtovanie zálohy

468,00

18.03.2024

VKÚ Harmanec, Kynceľová, IČO:46747770

služby siete Slovak Telekom

17,99

14.03.2024

Slovak Telekom a. s. Bratislava, IČO:35763469

služby siete Slovak Telekom

61,79

14.03.2024

Slovak Telekom a. s. Bratislava, IČO:35763469

dodávka plynu - refakturácia

684,93

14.03.2024

SENION n. o. B. Bystrica, IČO:42168571

dodávka elektriny - refakturácia

17,64

14.03.2024

SENION n.o. B.Bystrica, IČO:42168571

služby siete Slovak Telekom

115,10

14.03.2024

Slovak Telekom a. s. Bratislava, IČO:35763469

poplatok za vyjadrenie

96,00

14.03.2024

SPP distribúcia, Bratislava, IČO:35910739

odmeny za verejný prenos za rok 2024 prostredníctvom rozhlasu

38,40

11.03.2024

SLOVGRAM Bratislava, IČO:17310598

vlajka SR 

21,00

46/2024

11.03.2024

Vlajky s. r. o., Ružomberok, IČO:55323952

služby práčovne

26,40

11.03.2024

LAUNDRY and CLEAN SERVICE Žilina, IČO:51084368

správa webovej stránky 02/2024

36,00

11.03.2024

LIGHTNET s.r.o., Kys. N.Mesto, IČO:47770597

servis a údržba PC 02/2024

60,00

11.03.2024

LIGHTNET s.r.o., Kys. N. Mesto, IČO:47770597

príspevok na stravovanie dôchodci 

140,00

11.03.2024

Základná škola Rudina ŠJ, IČO:37812190

sllužby siete Orange

141,40

11.03.2024

Orange Slovensko a. s. Bratislava, IČO:35697270

odber BRO odpadu za február

368,64

11.03.2024

P.M.Diesel s. r. o., Svederník, IČO:46881646

aktualizačné vzdelávanie MŠ Rudina

245,00

07.03.2024

Katarína Kubasová,Stupava, IČO:46888322

potraviny jedáleň MŠ Rudina

52,71

07.03.2024

Ľuboslav Moravčík POTrAVINKA, Varín, IČO:31073719

potraviny jedáleň MŠ Rudina

275,42

07.03.2024

Mäso-udeniny Kubala, Radoľa, IČO:17817994

potraviny jedáleň MŠ Rudina

322,82

07.03.2024

ZELMIX s. r. o., Žilina, IČO:52049540

potraviny jedáleň MŠ Rudina

192,27

07.03.2024

Alena Pochybová, Rudina 117, IČO:37622587

platba za plyn

1487,07

06.03.2024

MAGNA ENERGIA a. s. Piešťany, IČO:35743565

GP č. 375/2023

360,00

148/2023

29.02.2024

GEO-PROJ s.r.o., Čadca, IČO:53154002

pracovné pomôcky MŠ Rudina

476,10

29.02.2024

EduPoint s.r.o., Trenčín, IČO:51308479

servis okien 10 BJ Rudina

3259,00

29.02.2024

AQUALOGY s.r.o., Brezno, IČO:47408073

potraviny jedáleň MŠ Rudina

134,02

29.02.2024

RYBA Žilina spol. s r. o., Žilina, IČO:31563490

potraviny jedáleň MŠ Rudina

23,85

29.02.2024

ATC-JR, s.r.o., Púchov, IČO:35760532

potraviny jedáleň MŠ Rudina

559,58

29.02.2024

ATC-JR, s.r.o., Púchov, IČO:35760532

potraviny jedáleň MŠ Rudina

134,64

27.02.2024

AGRO TAMI a.s. Nitra, IČO:36467430

potraviny jedáleň MŠ Rudina

65,31

27.02.2024

Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA Varín, IČO:31073719

potraviny jedáleň MŠ Rudina

66,44

27.02.2024

AGRO TAMI a.s. Nitra, IČO:36467430


potraviny jedáleń MŠ Rudina

68,94

27.02.2024

Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA Varín, IČO:31073719


pracovné oddevy OcU fyz.pracovníci

300,00

28/2024

27.02.2024

Veronika Kaňuková, Rudina 187, IČO:53105494

pomôcky pre MŠ Rudina

147,70

27.02.2024

CASALLIA, s.r.o., Bratislava, IČO:35709693

vyhotovenie a dodanie energ.certifikátu Stavebné úpravy MŠ Rudina ...

360,00

27.02.2024

TWG-energo, s.r.o., Žilina, IČO:43823581

vypracovanie žiadosti o NFP Rekonštrukcia ZŠ ....

1080,00

23.02.2024

Carpio s. r. o., Kys. N. Mesto, IČO:45269840

pracovné pomôcky MŠ Rudina


715,00

34/2024

23.02.2024

Chytré a Veselé s.r.o., Liptál, IČ: 17937388

pracovné pomôcky MŠ Rudina

449,90

30/2024

23.02.2024

AbiiCom s. r. o., Prievidza, IČO:53248805

PD časť architektúra a vykurovanie "Zníženie energ.náročnosti budovy OÚ"

420,00

31/2024

23.02.2024

HEAD Studio s.r.o., Žilina, IČO:50474251

materiál na požiarnu zbrojnicu

228,24

10/2024

23.02.2024

ŠTROB-SLOVAKIA s.r.o., Kys.N.Mesto, IČO:36390445

zimná údržba

189,00

23.02.2024

Roľnícke družstvo Rudina, IČO:36369667

vývoz a likvidácia odpadu zo žumpy OÚ

113,64

20/2024

24.02.2024

PRO Drive s.r.o., Liptovská Osada, IČO:47162961

odstránenie poruchy VO Zatky

86,76

33/2024

23.02.2024

TES elektro s.r.o., Žilina, IČO:36368890

tlačivá pre OcÚ

25,50

37/2024

23.02.2024

Ing. Zsolt Marczibal CONNECT, Galanta, IČO:17644429

poskytnutie práca používať verziu VEMA   SOcU školstvo

375,48

23.02.2024

Seyfor Slovensko a. s., Bratislava, IČO:36237337

služby siete SLovak Telekom

24,00

23.02.2024

Slovak Telekom, a. s. Bratislava, IČO:35763469

služby siete Slovak Telekom

24,00

23.02.2024

Slovak Telekom, a. s. Bratislava, IČO:35763469

isamosprava.sk licencia

222,00

23.02.2024

Centrálna nezisková spoločnosť, Bratislava, IČO:42171717

parenisko pre MŠ

24,99

35/2024

20.02.2024

LIDL SK v.o.s.,Bratislava, IČO:35793783

vyvýšený záhon pre MŠ

129,00

35/2024

20.02.2024

LIDL SK v.o.s., Bratislava, IČO:35793783

vyvýšený záhon pre MŠ

129,00

35/2024

20.02.2024

LIDL SK v.o.s., Bratislava, IČO:35793783

vyvýšený záhon pre MŠ

129,00

35/2024

20.02.2024

LIDL SK v.o.s. Bratislava, IČO:35793783

vyvýšený záhon pre MŠ

130,00

35/2024

20.02.2024

LIDL SK v.o.s. Bratislava, IČO:35793783

vypracovanie účelového energetického auditu

900,00

20.02.2024

EnergoAudity s.r.o., Žilina, IČO:55359361

vypracovanie EHB objektu OcU


1700,00

20.02.2024

Ing. Marián Balej, Poprad, IČO:10729518

vypracovanie PD FVE na OcU

800,00

20.02.2024

Ing. Marián Balej, Poprad, IČO:10729518

vypracovanie od.posudku k projektu "Zníženie energetickej účinnosti budova OcÚ"

50,00

20.02.2024

Štátna ochrana prírody, B.Bystrica, IČO:17058520

poukážky dôchodcovia jubilanti 2023

870,00

164/2023

20.02.2024

BRAMIZA s.r.o., Rudina 447, IČO:51282569

kancelárske a pracovné pomôcky MŠ Rudina

678,73

20.02.2024

Papierníctvo LIENKA Lenka Karcolová, Kys. N. Mesto, IČO:47587768

dodávka kancel.papier OcÚ

126,00

20.02.2024

Marián ŠMEHYL COPYSERVIS, Snežnica, IČO:37622498

výkon zdravotnej posudkovej činnosti

90,00

20.02.2024

KURATÍVA s.r.o., K.Lieskovec, IČO:36691291

dodávka toner, kancel.papier MŠ jedáleň

72,18

20.02.2024

Marián Šmehyl COPYSERVIS, Snežnica, IČO:37622498

oprava multifunkčného zariadenia BROTHER

153,72

27/2024

15.02.2024

Marián Šmehyl COPY SERVIS, Snežnica, IČO:37622498

psychologické vyšetrenie vodiča DHZ

192,00

15.02.2024

PSYCHO-TEST s.r.o. Ovčiarsko, IČO:47662794

odber el.energie

12,09

15.02.2024

Stredoslovenská distribučná, Žilina, IČO:51865467

odber plynu

1487,07

15.02.2024

MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany, IČO:35743565

služby siete Slovak Telekom

97,63

15.02.2024

Slovak Telekom, a. s. Bratislava, IČO:35763469

refakturácia el. energie

9,82

15.02.2024

SENION, n.o. Martin, IČO:42168571

služby siete Slovak Telekom

71,51

15.02.2024

Slovak Telekom, a s. Bratislava, IČO:35763469

služby siete Slovak Telekom

19,99

15.02.2024

Slovak Telekom a. s. Bratislava, IČO:35763469

servis a údržba PC 01/2024

60,00

15.02.2024

LIGHTNET s.r.o., Kys.N.Mesto, IČO:47770597

drť

117,86

15.02.2024

UNIPAL KNM spol. s r. o., Kys. N. Mesto, IČO:36383171

služby práčovne

31,68

5/2024

15.02.2024

LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o., Žilina, IČO:51084368


hydrogeologický posudok "Stavebné úpravy MŠ k.ú.Rudina"

420,00

22/2024

15.02.2024

HGM-Žilina, s.r.o, IČO:36390119

výrub 1 ks lipa malolistá

629,00

15.02.2024

SIEDL s.r.o., Žilina, iČO:47582316

vypracovanie a odoslanie žiadosti program Interreg Náučný chodník a oddychová zóna pod Pálenicou v Rudine

1000,00

176/2023

15.02.2024

Ing. Zuzana Schrreiber, Žilina, IČO:54154685

refakturácia dodávky plynu

1317,66

15.02.2024

SENION, n.o. Martin, IČO: 42168571

právne služby podľa dohody za 01/2024

1192,80

15.02.2024

BUKNA, advokátska kancelária s.ro., D. Kubín, IČO:36865044

vypracovanie PD Náučný chodník a oddychová zóna Pod Pálenicou 

2050,00

15.02.2024

Ing. Milan Beňuš, Žilina, IČO:51164531

stanovisko k posúdeniu PD Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Rudina

50,00

15.02.2024

RÚVZ Čadca, IČO:17335493

odber BRO za január

460,80

15.02.2024

P.M.Diesel s.r.o. Svederník, IČO:46881646

služby siete Orange Slovensko

141,40

15.02.2024

Orange Slovensko a.s. Bratislava, IČO:35697270

potraviny ŠJ MŠ

182,56

15.02.2024

Alena Pochybová, Rudina, IČO:37622587

potraviny ŠJ MŠ

199,32

15.02.2024

AGRO TAMI a.s., Nitra, IČO:36467430

potraviny ŠJ MŠ 

312,25

15.02.2024

Mäso-udeniny Milšo Kubala, Radoľa 346, IČO:17817994

potraviny ŠJ MŠ

96,92

15.02.2024

Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín, IČO:31073719

potraviny ŠJ MŠ

197,39

15.02.2024

RYBA Žilina, spol. s r.o.,Žilina, IČO:31563490

potraviny ŠJ MŠ

483,66

15.02.2024

ZELMIX s.r.o., Žilina, IČO:52049540

potraviny ŠJ MŠ

92,63

15.02.2024

Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA Varín, IČO:31073719

pomôcky prechod pre chodcov MŠ

179,80

25/2024

15.02.2024

INSGRAF s.r.o., Šaľa, IČO:47078839

kancelársky papier SOcU

126,00

2/2024

31.01.2024

Marián Šmehyl - COPYSERVIS, Snežnica, IČO:37622498

správa a aktualizácia web stránky 01-2024

36,00

31.01.2024

LIGHTNET s.r.o.Kys. N. Mesto, IČO:47770597

príspevok na stravovanie dôchodci

158,00

31.01.2024

Základná škola RUdina ŠJ, IČO: 37812190

dodávka toneru OcÚ

101,52

1/2024

31.01.2024

Marián Šmehyl - COPYSERVIS, Snežnica, IČO:37622498

podložka na sedenie MŠ

160,00

179/2023

31.01.2024

Pebecon s.r.o., Košice, IČO:51796767

orginálna odpadná nádoba

17,55

21/2024

31.01.2024

LIGHTNET s.r.o. Kys. N. Mesto, IČO:47770597

prenájom pozemku k.ú.Rudinka

225,00

31.01.2024

ŽSR Bratislava, IČO: 31364501

prevádzka mobilnej aplikácie RUdina 1.polrok 2024

120,00

31.01.2024

adsupra s. r. o. Nižný Klatov, IČO:50144839

výkon záchranárskych prác vyhlásená mimori.situácia v obci

160,00

6/2024

31.01.2024

Pavol Malík, Rudina 188, IČO:33685266

aktualizácia rozpočtu k projektu Zníženie en. náročnosti budovy OU Rudina"

216,00

7/2024

31.01.2024

HEAD Studio s. r. o., Žilina, IČO:50474251

vývoz a likvidácia odpadu zo žumpy OcÚ

113,64

20/2024

31.01.2024

ProDrive s.r.o., Liptovská Osada, IČO:47162961

kancelárske potreby SOcU stavebný úrad

234,41

17/2024

31.01.2024

OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce, IČO:36208086

knihy "100 rokov dobrovoľného hasičstva na Dolných Kysuciach"

500,00

185/2023


31.01.2024

Juraj Štefuň - GEORG, Žilina, IČO:30577225

čistiace prostriedky ŠJ MŠ Rudina

255,83

13/2024

31.01.2024

ESODrogéria s.r.o., Rudina 7, IČO:47350318

potraviny ŠJ MŠ Rudina

58,61

31.01.2024

AGRO-TAMI a.s. Nitra, IČO:36467430

potraviny ŠJ MŠ Rudina

677,60

31.01.2024

ATC-JR s.r.o., Púchov, IČO:35760532

oprava automobilu SUZUKI

543,70

11/2024

31.01.2024

Marcel Absolon, Nesluša 192, IČO:43755283

osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelávania MŠ

26,60

31.01.2024

ŠEVT a.s. Banská Bystrica, IČO:31331131

kancelárske potreby pre rok 2024

249,25

31.01.2024

OLHA TRADE s.r.o., Kraľovce, IČO:36208086

info o dátciach a grantoch na rok 2024

32,86

31.01.2024

SAMNET - ISS o. z., Z.Moravce, IČO:37867440

vyčistenie kanála pri cyklotrati v obci

340,00

187/2023

31.01.2024

Pavol Malík, Rudina 188, IČO:33685266

potraviny ŠJ  MŠ

37,91

31.01.2024

Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín, IČO:31073719

GDPR výkon funkcie zod.osoby

180,00

31.01.2024

BROS Computing, s. r. o., Žilina, IČO:36734390

odber zemný plyn

1487,07

31.01.2024

MAGNA ENERGIA a. s. Piešťany, IČO: 35743565

oprava domáceho dorozumievacieho zariadenia 10BJ

95,61

184/2023

31.01.2024

Ing.Viliam Rojko ROKA DDT, Žilina, IČO:14231085

Skip to content