30. zasadnutie OZ, pondelok 24.10.2022 o 18,00 hodine

Starosta obce Rudina podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 30. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2018 – 2022, ktoré sa uskutoční v pondelok 24. októbra 2022 so začiatkom o 18,00 hodine v sále kultúrneho domu. Program zasadnutia OZ v prílohe ...
Čítať Viac
/ Aktuality, Pozvánky