22. riadne zasadnutie OZ – opätovné zvolanie

Starostka Obce Rudina podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov opätovne zvoláva 22. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2018 – 2022, ktoré sa uskutoční v pondelok 26.07.2021 so začiatkom o 17,00 hodine v sále kultúrneho domu. Zasadnutie obecného zastupiteľstva je opätovne zvolané z dôvodu ospravedlnenia ...
Čítať Viac
/ Aktuality

Informácia o voľnom pracovnom mieste – ZŠ Rudina – zástup počas dlhodobej PN

V prílohe "Informácia o voľnom pracovnom mieste - ZŠ Rudina - zástup počas dlhodobej PN" ...
Čítať Viac
/ Aktuality

Informácia o voľnom pracovnom mieste – Učiteľ MŠ Rudina – zástup počas materskej dovolenky

V prílohe informácie o voľnom pracovnom mieste "Učiteľ MŠ Rudina - zástup počas materskej dovolenky" ...
Čítať Viac
/ Aktuality

22. zasadnutie OZ

Starostka Obce Rudina podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 22. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa uskutoční v stredu 21.07.2021 so začiatkom o 17,00 hodine v sále kultúrneho domu. Program zasadnutia v prílohe ...
Čítať Viac
/ Aktuality

22. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rudina -21. júla 2021

Vážení občania, 22. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rudina sa uskutoční v stredu 21. júla 2021 o 17,00 hodine v sále kultúrneho domu. Program zasadnutia bude včas uverejnený ...
Čítať Viac
/ Aktuality

Súkromné lesy pozemkové spoločenstvo Rudina – výplata dividend za hospodárske roky 2019 a 2020

Súkromné lesy pozemkové spoločenstvo Rudina oznamuje členom spoločenstva, že dňa 18. júla 2021 v čase od 10,00 do 13,00 hod.sa na futbalovom ihrisku v Rudine budú vyplácať dividendy za hospodársky rok 2019 a 2020. Členom, ktorí nahlásili "správne" číslo bankového účtu budú dividendy odoslané formou prevodu. Kto si nepríde po dividendy v tomto termíne, budú mu odoslané poštou na adresu ...
Čítať Viac
/ Aktuality

URBÁR Rudina, pozemkové spoločenstvo

Vážení občania, v adresári " Organizácie a spolky " podadresár "URBÁR Rudina, pozemkové spoločenstvo" sa môžete oboznámiť s uvedenými súbormi :
  • Výplata dividend za hospodárske roky 2019 a 2020
  • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.05.2021
  • Info vlastníci rok 2020
  • Revízna správa 2020
  • Info vlastníci 2019
...
Čítať Viac
/ Aktuality

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce Rudina na 2. polrok 2021

V prílohe " Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce Rudina na 2. polrok 2021" ...
Čítať Viac
/ Aktuality
Loading...