Vážení občania, 

v adresári ” Organizácie a spolky ” podadresár “URBÁR Rudina, pozemkové spoločenstvo”

sa môžete oboznámiť s uvedenými súbormi : 

  • Výplata dividend za hospodárske roky 2019 a 2020
  • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.05.2021
  • Info vlastníci rok 2020
  • Revízna správa 2020
  • Info vlastníci 2019