30. zasadnutie OZ, pondelok 24.10.2022 o 18,00 hodine

Od Marián Hutyra

Starosta obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvoláva  30. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2018 – 2022, ktoré sa uskutoční  v pondelok  24. októbra  2022 so začiatkom o 18,00 hodine v sále kultúrneho domu. Program zasadnutia OZ v prílohe.

Pozvánka na hody v Rudine

Od Marián Hutyra

Vážení občania, v nedeľu  6. októbra 2019 sa budú v obci konať tradičné hody. O 8.15 hod pôjde od kultúrneho domu sprievod so sochou Panny Márie do kostola. Sviatočné popoludnie spríjemní kultúrny program od 13.30 hod pred “Hostincom na Rínku”. Deti sa môžu vyšantiť pri zábavných atrakciách, ktoré budú umiestnené v areáli za materskou školou.…