Výskum – Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých

Od admin

Vážení občania,  naša obec bola vybraná  do výskumu s názvom “Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých” ( PIAAC – Programme for the International Assessment of Adult Competencies), ktorý organizuje  Organizácia  pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Výskum v Slovenskej republike realizuje Národný ústav certifikovaných meraní (NÚCEM ) pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aj vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a…

Výzva na úhradu hrobových miest

Od admin

Vážení občania, Obec Rudina, ako správca miestnych cintorínov, Vám pripomína povinnosť úhrady za užívanie hrobových miest. Bližšie informácie v priloženom letáku.