Územný plán obce Rudinka

Od Marián Hutyra

V prílohe informácia: “Územný plán obce Rudinka – verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu  v zmysle § 11, ods. 3 a 4 zákona č. 24/2006 Z. z. v plnom znení

Vestník vlády Slovenskej republiky; ročník 31; uverejnené 13. mája 2021

Od Marián Hutyra

V prílohe uvedený vestník, ktorý obsahuje:  205. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri ohrození verejného zdravie k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.    206. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam prekrytia horných dýchacích ciest.