Stredoslovenská energetika a. s. – dôležité upozornenie

Od Anna Mičianová

Vážení občania,  v prílohe “Dôležité upozornenie” o možnosti  uzatvorenia novej zmluvy o dodávke elektriny a plynu z dôvodu ukončenia činnosti spoločnosti Slovakia Energy.  Nové zmluvy je možné uzatvoriť s pracovníkom SSE dňa 18.11.2021 v čase od 15:00 hod. do 16:30 hod.  v sále kultúrneho domu.  

Uzatvorenie Materskej školy Rudina

Od Anna Mičianová

Vážení rodičia,  informujeme Vám, že na základe “Rozhodnutia” Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Čadci bude Materská škola Rudina uzatvorená od 12.11.2021 do 19.11.2021 ( vrátane).     V prílohe “Rozhodnutie”.