Súkromné lesy pozemkové spoločenstvo Rudina – výplata dividend za hospodárske roky 2019 a 2020

Od Marián Hutyra

Súkromné lesy pozemkové spoločenstvo Rudina oznamuje členom spoločenstva, že dňa 18. júla 2021 v čase od 10,00 do 13,00 hod.sa na futbalovom ihrisku v Rudine budú vyplácať dividendy za hospodársky rok 2019 a 2020. Členom, ktorí nahlásili “správne” číslo bankového účtu budú dividendy odoslané formou prevodu. Kto si nepríde po dividendy v tomto termíne, budú mu odoslané…

URBÁR Rudina, pozemkové spoločenstvo

Od Marián Hutyra

Vážení občania,  v adresári ” Organizácie a spolky ” podadresár “URBÁR Rudina, pozemkové spoločenstvo” sa môžete oboznámiť s uvedenými súbormi :  Výplata dividend za hospodárske roky 2019 a 2020 Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.05.2021 Info vlastníci rok 2020 Revízna správa 2020 Info vlastníci 2019

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 09.07.2021

Od Marián Hutyra

Vážení občania, na základe doručeného listu Stredoslovenskej distribučnej a. s.  Vám oznamujeme, že dňa 09.07.2021 v  čase od 07:30 hod. do 15:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny  z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa. Obmedzená distribúcia elektriny sa týka  celej lokality – časť obce od železničnej stanice smerom do Kysuckého Nového Mesta…