URBÁR Rudina, pozemkové spoločenstvo

Od Anna Mičianová

Vážení občania,  v adresári ” Organizácie a spolky ” podadresár “URBÁR Rudina, pozemkové spoločenstvo” sa môžete oboznámiť s uvedenými súbormi :  Výplata dividend za hospodárske roky 2019 a 2020 Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.05.2021 Info vlastníci rok 2020 Revízna správa 2020 Info vlastníci 2019

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 09.07.2021

Od Anna Mičianová

Vážení občania, na základe doručeného listu Stredoslovenskej distribučnej a. s.  Vám oznamujeme, že dňa 09.07.2021 v  čase od 07:30 hod. do 15:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny  z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa. Obmedzená distribúcia elektriny sa týka  celej lokality – časť obce od železničnej stanice smerom do Kysuckého Nového Mesta…

Ukončenie testovania COVID-19 v našej obci

Od admin

Oznamujeme občanom, že na základe nových prijatých opatrení sa ďalšie testovanie na COVID-19 v našej obci nebude konať. V prípade potreby testovania môžete využiť mobilné odberové miesta (MOM) zriadené MZ SR. 

Oznam SAD k uzávierke železničného priecestia Rudina

Od admin

V dňoch 25.5. (utorok) a 1.6. (utorok) v čase od 7:00 do 16:00 hod bude úplne uzavretá cesta III/2095 v mieste železničného priecestia Rudina, železničná stanica. Na autobusovej linke Kysucké Nové Mesto – Rudinská bude zavedená kyvadlová doprava. Miestom prerušenia spojov bude autobusová zastávka Rudina, železničná stanica.