Uzatvorenie Materskej školy Rudina

Od Marián Hutyra

Vážení rodičia,  informujeme Vám, že na základe “Rozhodnutia” Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Čadci bude Materská škola Rudina uzatvorená od 12.11.2021 do 19.11.2021 ( vrátane).     V prílohe “Rozhodnutie”.  

Oznámenie o uzatvorení Klientskeho centra a Okresného úradu Kysucké Nové Mesto – piatok 22.10.2021

Od Marián Hutyra

Vážení občania,  na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. dôjde  z dôvodu plánovaných prác na distribučnej sústave prevádzkovateľa dňa 22. októbra 2021 k prerušeniu elektrickej energie v celom objekte Klientskeho centra a Okresného úradu Kysucké Nové Mesto.  Z uvedeného dôvodu bude Klientske centrum a Okresný úrad  Kysucké Nové Mesto  dňa  22. októbra 2021  (…